5 februari 2018

Stella Ismail overleden

Dit onvoorstelbare bericht kregen we op 31 januari. De levenslustige, energieke vrouw die ons allen onophoudelijk voorzag van vitaliteit en zonneschijn is niet meer?
Vrijdag 2 februari hebben we haar naar haar graf gedragen. In een islamitisch graf in Nuenen is zij, begeleid door gebeden, neergelegd. De regen begon op dat moment neer te komen, een teken dat een goed mens is heengegaan! Achter ons een complete regenboog. Prachtig! Nadat wij haar broer gecondoleerd hadden hebben wij haar ook op West-Europese wijze herdacht: met een paar toespraken en het neerleggen van bloemen onder het vergieten van veel tranen. ’s Ochtends was zij al herdacht tijdens het ochtendgebed in de moskee in Utrecht. We zijn nog steeds stil en verdrietig over dit overlijden, het gevolg van de complicaties van een longontsteking. Stella niet meer onder ons! Je kunt het je nog steeds niet voorstellen!
Vanaf het begin was Stella (zelf met Somalische wortels en via Italië in ons land terecht gekomen) en haar organisatie, African Sky, lid van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede. En zij was aanwezig! Enthousiast mengde zij zich in iedere discussie, onvermoeid strijdend voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Zij zette zich in voor de positie van vluchteling-vrouwen via VON (Vluchtelingen Organisaties Nederland), en voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Ze was een actief lid van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, maar ook van het Multicultural Women Peacemaker Netwerk Nederland, van het 1325-netwerk, en recent nog van Fem4all. Met Tiye zette zij zich in voor migrantenvrouwen. Zij streed voor de mensenrechten van vrouwen, tegen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld, voor politieke participatie van vrouwen en tegen de schendingen van de lichamelijke integriteit en, besnijdenis. Ze geloofde in de kracht van de vrouwenbeweging en volgde de VN-agenda op dit terrein nauwgezet. Ze nam deel aan verschillende bijeenkomsten van de VN, waaronder de Commission on the Status of Women. De laatste jaren kon ze een paar keer ook reizen naar Somalië om daar te adviseren met haar expertise. Wij hopen, dat haar deskundigheid een klein steentje heeft bijgedragen aan het opbouwen van de Somalische samenleving. De aanwezigen bij haar begrafenis uit verschillende nabuurlanden gaven een indicatie van de betekenis, die zij gehad heeft in de Somalische diasporagemeenschap.
Ook al verstonden wij het Nederlands van Stella soms wat moeizaam, wij als vereniging PVDV zullen haar inzet en enthousiasme voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid bijzonder gaan missen! Zoals iemand schreef “een Somalische prinses met Italiaanse charmes” is van ons heengegaan. Dat zij mag rusten in vrede, zoals zij steeds gezocht heeft.

Ted L.E. Strop-von Meijenfeldt, voorzitter