Activiteit: Werkgroep WEL-dadig

Vanuit WEI-dadig willen we graag aandacht schenken aan de recente aanpassing van de Dienstplichtwet. We hebben naar de verschillende jongerenorganisaties van de politieke partijen en naar het Laks een email hierover gestuurd met bijlagen. Zie meer hierover onder actueel/Straks ook alle meisjes in dienst?

 

Felicitatiekaarten die zijn verstuurd:

  • In november stuurden we een kaart naar Mekka Abdelgabar van de stichting Vond. En naar de ASR voor hun beleggingsbeleid.
  • In september 2018 ging er een felicitatiekaart naar Nina Koevoets. Zij kreeg een nominatie voor ‘Vredesheld’  voor haar inzet voor geweldloos oplossen van conflicten ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede.
  • In juni 2018 naar aanleiding van de nota in de Tweede Kamer tegen de nucleaire dreiging aan de heren Sjoerdsma, Voordewind en Helvert.
  • Donderdag 21 december 2017 Stephan Eshuis en To Elting van het Vredescafé van de locoburgemeester  van Amsterdam de onderscheiding de Orde van Oranje-Nassau voor hun inzet voor vrede.

Correspondentie met Sadet Karabulut van de SP

Na de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer-leden heeft Sigrid Hutter als lid van onze vereniging een email verstuurd. Zie hier haar tekst en het antwoord dat zij daarop ontving.

Overigens heeft Sadet Karabulut deelgenomen aan de demonstratie in Volkel (tegen de daar opgeslagen kernwapens) op 24 mei 2017. Ook deed zij mee met de acties tegen de NAVO-top in Brussel op 25 mei van Oorlog is geen Oplossing.

Vrouwen en Duurzame Vrede heeft deze brief overgenomen, iets aangepast. V&DV vraagt u om hem door te sturen naar uw familie, vrienden en kennissen, met het verzoek om hem onder de aandacht te brengen van dochters, vriendinnen etc. die vanaf 2018 een oproep zullen krijgen om in militaire dienst te treden.

Hier vindt u de brief.

 

Dienstplicht voor meisjes?

2010 heeft de werkgroep WEL-dadig van Vrouwen voor Vrede een brief verspreid om meisjes op te roepen na te denken en een standpunt in te nemen over militaire dienstplicht.

Toen nog alleen voor jongens.

Nu heeft het kabinet besloten om in de Tweede Kamer een voorstel in te dienen om ook voor meisjes de dienstplicht in te voeren.

Dat betekent dat onze oproep aan meisjes om een standpunt in te nemen nu relevant is.