20 oktober 2018

Bouwen aan een feministische vredesbeweging

Bouwen aan een feministische vredesbeweging.

Dit was het thema van het 23ste internationale congres van de Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF Int) dat van 20 tot 22 augustus is gehouden in Accra, Ghana. Voorafgaand aan het congres vond op 18 augustus een forum plaats over het ‘Bouwen aan een Afrikaanse feministische vredesbeweging’.
Vredesactivisten uit de hele wereld en in het bijzonder uit Afrika, werden door WILPF met dit congres en het forum samengebracht om te discussiëren over de onderliggende oorzaken van geweld en de rol van vrouwen in sociale transformatie, economische rechtvaardigheid en vrede. Zo wil WILPF bouwen aan een feministische vrouwenbeweging om gezamenlijk te werken aan de gewenste veranderingen, te beginnen op lokaal niveau. Ruim 250 vrouwen uit 37 verschillende landen namen deel aan het congres en het forum, waaronder een brede delegatie van WILPF Nl. Hier enkele belangrijk thema’s voor het voetlicht. Meer informatie is beschikbaar op www.wilpf.org.

En hier vindt u het verslag