Categorie archief: Actueel

 1. Cheque van Snuffelpand voor S.O.S. Wereldwijs

  Cheque van Snuffelpand voor S.O.S. Wereldwijs

  RIDDERKERK – april 2021
  Het Snuffelpand in Slikkerveer doneert 1000 euro aan S.O.S. Wereldwijs uit ’s-Hertogenbosch, een organisatie die hulp biedt aan vluchtelingenvrouwen en -kinderen.
  S.O.S. Wereldwijs is opgericht door Gabbi Wierenga, die al 30 jaar vrouwen en kinderen opvangt met als motto “geen vrouw en kind op straat!”. Zij wordt hierbij ondersteund door een groep van vrijwilligers, die voor een groot deel voor inkomsten zorgde door markt- en veilinghandel. Helaas heeft Covid-19 dit allemaal stilgelegd. Op dit moment is het heel moeilijk om alles te bekostigen.
  Verblijf in Nederland
  Onder de vele vrijwilligers zijn er ook veel eerder opgevangen vluchtelingen die zich nu vanuit hun eigen ervaring voor de stichting inzetten. Er zijn allerlei nieuwe initiatieven, zoals het maken van een podcast en het meedoen aan een foto-expositie over helden uit Den Bosch.
  Naast het regelen van opvang en onderdak voor een wisselende groep van kansarme asielzoekers, worden ook advocaten ingeschakeld die bereid zijn om samen met de vluchtelingen een traject uit te stippelen om zo een uiteindelijk verblijf in Nederland te legaliseren. Verder werkt de stichting aan bescherming tegen besnijdenis van jonge meisjes, aan zogenaamde buitenschuldprocedures, aan medische procedures, evenals aan tweede asielaanvragen.

 2. gift snuffelpand jan 2021

  RIDDERKERK – Ondanks het feit dat het Snuffelpand in Slikkerveer momenteel gesloten is in verband met de lockdown willen de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede in de laatste maand van dit jaar toch drie projecten in Ridderkerk en omgeving ondersteunen.

  Allereerst een donatie van 1250 euro voor een nieuwe inrichting van de familiekamers op de afdeling intensive care van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Veel ouders en andere familieleden maken gebruiken van deze twee kamers als hun kind noodgedwongen op de intensive care moet verblijven. Hier kunnen zij even een moment van rust en ontspanning vinden in een spannende onzekere periode. Voor een optimaal gebruik van deze ruimtes zijn nieuwe meubels nodig; evenals een gezellige speelhoek voor de broertjes en zusjes van de patiënt.
  De tweede bijdrage van 500 euro is bestemd voor Zonnebloem Ridderkerk, die iedere maand een middag voor lichamelijk gehandicapte mensen verzorgd, zoals een leuke activiteit, bingo of een gezellig uitstapje. Zonnebloem Ridderkerk is voor het merendeel afhankelijk van diverse sponsors om activiteiten te organiseren. Door corona is dat momenteel niet mogelijk, daarom krijgen de mensen nu regelmatig aandacht in de vorm van een kaart of een presentje, zoals een mooie kerstster of een telefoontje om te vragen hoe het met hen gaat.
  De laatste donatie gaat naar de actie Verjaardagstas van Stichting Kledingbank in Ridderkerk. Door de nieuwe coronamaatregelen zag de Kledingbank dit jaar geen mogelijkheid om geld in te zamelen voor de aankoop van cadeaukaarten voor in de verjaardagtassen voor tieners. Graag wil het Snuffelpand hier met een bedrag van 250 euro aan bijdragen.

  Gesloten t/m 19 januari
  Voorlopig zijn het Snuffelpand bij het Dillenburgplein en de Meubelshowroom aan de P.C. Hoofstraat (tegenover de Dierenkliniek) gesloten t/m 19 januari 2021. Zodra de kringloopwinkels weer open mogen, wordt dat zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De vrijwilligers van het Snuffelpand en Meubelshowroom wensen u in ieder geval een prettige jaarwisseling en een gezond 2021 toe.

 3. Gift Ridderkerk

  De cheque van het Snuffelpand voor Nepal

  De cheque van het Snuffelpand voor Nepal

  Snuffelgift voor Nepal

  RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 1500 euro geschonken aan de stichting Hulp voor Nepal. Het geld gaat naar de hulp voor kinderen in het Nepal Orthopaedic Hospital.

  Dit orthopedisch ziekenhuis in Kathmandu kreeg vier jaar geleden ook een gift van de Ridderkerkse Vrouwen van Nu. Dat was een jaar na de aardbeving, waarna de toeloop op het kleine ziekenhuis enorm groeide. In het Orthopaedic Hospital betalen de patiënten naar draagkracht, waardoor het ziekenhuis ook toegankelijk is voor het armste deel van de bevolking. Gedurende de afgelopen jaren zijn reeds duizenden patiënten in het ziekenhuis behandeld. Velen zouden zich de operatie niet hebben kunnen veroorloven en zouden zonder hulp van levenslang gehandicapt zijn geweest. . Dit ziekenhuis wordt al sinds 1999 vanuit Nederland gesteund door de Stichting Hulp voor Nepal. De oprichters waren getroffen door de beperkte medische middelen. Het orthopedische ziekenhuis is in der loop der jaren gesteund door diverse Rotaryclubs uit heel de wereld. Geschonken werd onder meer een jeep, die gebruikt wordt voor de ‘healt camp’ verplaatsingen naar afgelegen gebieden waarbij de dorpelingen er gratis verzorging krijgen of een heelkundige ingreep ondergaan.

 4. Gender en Duurzame Vrede

  Het laatste nummer van Gender en Duurzame Vrede is uit. Het thema is ‘Verzoening’.

  Hier kunt u het lezen.

  Om financiële redenen heeft de redactie samen met het bestuur van PV&DV helaas moeten besluiten om te stoppen met de uitgave van dit blad. Wel wordt er nagedacht of en hoe er een vervolg zou kunnen worden gegeven.

  We hopen dat we u in ieder geval met de uitgaven van afgelopen twee jaar interessante informatie hebben gegeven.

 5. Vacature Vrouwennetwerk VN

  Het Netwerk VN
  Vrouwenverdrag is op zoek naar iemand die haar secretariaat kan voeren.
  De gemiddelde tijdsinvestering bedraagt ongeveer 12 uur
  per maand. Het Netwerk heeft geen vaste
  inkomsten, maar kan tenminste voor de periode van twee jaar de maximale vrijwilligers vergoeding a
  1 41 per maand ter beschikking te stellen aan de vrijwilliger.

  Deadline voor een reactie op de vacature is 6 oktober 2019

  Hier kunt u alle gegevens vinden over deze vacature.

   

 6. Vrouwen, vluchtelingen, veiligheid

  Als vervolg op het symposium ‘ Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid’, dat afgelopen jaar plaatsvond en waar ook Resolutie 1325 aan de orde kwam, hebben de betrokken organisaties (onder andere de Nederlandse Vrouwen Raad) nu  een toolkit uitgebracht.

  Een van de aanbevelingen is om  NAP 1325 in te zetten voor de versterking van de positie van vrouwelijke vluchtelingen in Nederland.

  Tevens bevat de toolkit een aantal suggesties voor het houden van (lokale) bijeenkomsten.

  Bron: www.nvr.nl

  Hier kunt u de toolkit vinden

 7. StemWIJZER voor verkiezingen Europees Parlement

  Op 23 mei zijn in Nederland de verkiezingen voor het Europese Parlement.

  Als Nederlandse afdeling van de wereldwijde vrouwenvredesorganisatie, de Women’s International League for Peace and Freedom, heeft WILPF Nl een aantal verkiezingsprogramma’s van politieke partijen doorgelicht. Wat staat erin over militaire ontwikkelingen en met daarbij het standpunt van WILPF.

  Hier kunt u de analyse van WILPF lezen.

 8. Minisymposium 16 maart 2019

  Geweld, Radicalisering en Religie

  Onze samenleving in Nederland, maar ook die in vele landen elders in de wereld, wordt in toenemende mate gepolariseerd. Het (politieke) discours wordt grotendeels bepaald door extreme stemmen links en rechts in het spectrum. Veel mensen voelen zich niet of nauwelijks thuis in het bestel. Een deel van hen laat zich beïnvloeden door hetgeen op de sociale media gedebiteerd wordt, fake news. Radicalisering ligt op de loer, evenals verval tot extremisme. Een volgende stap is toevlucht nemen tot geweld. Dit proces heeft door de eeuwen heen geleid tot geweld en oorlog. De bereidheid om de dialoog te bevorderen tussen alle groepen in de samenleving vermindert, de democratie wordt uitgehold..

  Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Multicultural Women’s Peacemakers Network kwam de vraag naar voren meer te leren over de radicalisering van jongeren, daar vrouwen ook in landen van herkomst hiermee geconfronteerd worden.

  Dit sluit aan bij andere vragen binnen het Platform over de verschillende gezichten van  radicalisering in Nederland:

  A         hoe voorkomt men radicalisering en

  B         hoe vangen wij geradicaliseerde jongeren op en

  C         hoe stellen wij ons op t.a.v. teruggekeerden uit het IS gebied?

  Tijdens dit minisymposium willen wij dit proces en de rol van religie hierin onder de loep nemen en onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om deze processen tegen te gaan.

  Met name de rol van vrouwen staat hierbij centraal. Waarbij wij beseffen, dat hetgeen voor ons land geldt waarschijnlijk ook voor veel landen uit onze diaspora-gemeenschap geldt. Wij nodigen hen dan ook expliciet uit om deze middag met ons mee te denken en spreken.

  Platform V&DV heeft zich in het verleden ook al eens met de relatie religie en oorlog bezig gehouden en heeft dit najaar in het tijdschrift Gender en Duurzame Vrede een nummer  over Religie uitgegeven. Een herdruk hiervan zal deze middag verkrijgbaar zijn.

  Zie hier voor meer informatie w.b. plaats en tijd

  Sprekers zullen zijn:

  LUCIEN VAN LIERE is verbonden aan de Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, filosofie en religiewetenschappen

  Hij is Universitair hoofd docent en sinds 2016 Assssociate Professor of Religious Studies

  Zijn expertises zijn:

  • peacebuilding en religie
  • religie en conflict
  • religieuze rituelen en offers
  • theorieen van geweld

   

  YOSÉ HÖHNE-SPARBORTH

  Projectmedewerkster is  Kerk en Vrede
  Zij assisteerde eind 2014/begin 2015 Aartsbisschop Mirkis bij hulpverlening in Kirkuk, Irak.

  Verder deed ze vredeswerk in Oost-Europa, Nicaragua, El Salvador en Colombia.
  Zij is lid Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede,
  doet mee in het Circuit Raad van Kerken Nederland en Basisbeweging.
  Lid van de Zusters van ‘De Voorzienigheid’.