16 maart 2017

Dienstplicht voor meisjes?

In 2010 heeft de werkgroep WEL-dadig van Vrouwen voor Vrede een brief verspreid om meisjes op te roepen na te denken en een standpunt in te nemen over militaire dienstplicht.

Toen nog alleen voor jongens.

Nu heeft het kabinet besloten om in de Tweede Kamer een voorstel in te dienen om ook voor meisjes de dienstplicht in te voeren.

Dat betekent dat onze oproep aan meisjes om een standpunt in te nemen nu relevant is.

Vrouwen en Duurzame Vrede heeft deze brief overgenomen, iets aangepast. V&DV vraagt u om hem door te sturen naar uw familie, vrienden en kennissen, met het verzoek om hem onder de aandacht te brengen van dochters, vriendinnen etc. die vanaf 2018 een oproep zullen krijgen om in militaire dienst te treden.

Hier vindt u de brief.