29 mei 2013

Expertmeeting ‘Partners voor 1325: hoe verder?’

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV) organiseerde op 30 maart 2010 een bijeenkomst ‘Partners voor 1325; hoe verder?’. Doelstelling van de bijeenkomst was om te inventariseren wat vrouwen in conflictgebieden van ons – partnerorganisaties in Nederland – nodig hebben, op het gebied van Vrouwen, Vrede en Veiligheid.

Er waren voor de bijeenkomst vrouwen uitgenodigd die afkomstig zijn uit een conflictgebied en contacten onderhouden met hun achterban (Diaspora) en vrouwen die ervaring hebben met het werken aan conflictbeheersing en/of vredesopbouw in een conflictgebied. Er waren 19 vrouwen, waarvan negen die afkomstig zijn uit conflictgebieden als Soedan, Burundi, de Filippijnen, Ethiopië, Somalië, de Molukken, Kasjmir en Afghanistan. De overigen waren vrouwen van het Platform VDV, die allen verbonden zijn aan organisaties die zich inzetten voor een concrete uitvoering van VN-veiligheidsraadresolutie 1325 over Vrouwen, Vrede en Veiligheid, zoals IFOR’s Women Peacemakers Program, de WILPF, Vrouwen voor Vrede, NEAG en Stichting Sundjata. Ook waren er een vertegenwoordigster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een medewerkster van ICCO.

Verschillende van deze deskundigen gaven een korte presentatie van wat er in ‘hun’ conflictgebied gedaan werd, om vrouwen daar te ondersteunen in hun werk voor vrede. De nadruk lag daarbij op succesverhalen, omdat positieve verhalen inspirerend zijn en ons veel kunnen leren van de voorwaarden voor succes.