16 september 2016

De kracht van vrouwen in oorlog en vrede

Op 14 september was er in aanloop naar de vredesweek een vredesdebat in de bibliotheek van Enschede.

De kracht van vrouwen werd besproken met als leidraad de resolutie 1325 van de verenigde naties, waarin o.a. staat: Geen vrede zonder vrouwen. Vrouwen hebben de kracht een verbindende rol te spelen in conflict situaties. Rechten van vrouwen moeten beschermd worden in oorlogen. Active deelname van vrouwen aan de besluitvormingsprocessen en vredesonderhandelingen moet gefaciliteerd worden. VN moet meer vrouwen aanstellen op sleutelposities binnen de vredesoperaties.

Een verslag hiervan kunt hier lezen