2 maart 2019

Minisymposium 16 maart 2019

Geweld, Radicalisering en Religie

Onze samenleving in Nederland, maar ook die in vele landen elders in de wereld, wordt in toenemende mate gepolariseerd. Het (politieke) discours wordt grotendeels bepaald door extreme stemmen links en rechts in het spectrum. Veel mensen voelen zich niet of nauwelijks thuis in het bestel. Een deel van hen laat zich beïnvloeden door hetgeen op de sociale media gedebiteerd wordt, fake news. Radicalisering ligt op de loer, evenals verval tot extremisme. Een volgende stap is toevlucht nemen tot geweld. Dit proces heeft door de eeuwen heen geleid tot geweld en oorlog. De bereidheid om de dialoog te bevorderen tussen alle groepen in de samenleving vermindert, de democratie wordt uitgehold..

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Multicultural Women’s Peacemakers Network kwam de vraag naar voren meer te leren over de radicalisering van jongeren, daar vrouwen ook in landen van herkomst hiermee geconfronteerd worden.

Dit sluit aan bij andere vragen binnen het Platform over de verschillende gezichten van  radicalisering in Nederland:

A         hoe voorkomt men radicalisering en

B         hoe vangen wij geradicaliseerde jongeren op en

C         hoe stellen wij ons op t.a.v. teruggekeerden uit het IS gebied?

Tijdens dit minisymposium willen wij dit proces en de rol van religie hierin onder de loep nemen en onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om deze processen tegen te gaan.

Met name de rol van vrouwen staat hierbij centraal. Waarbij wij beseffen, dat hetgeen voor ons land geldt waarschijnlijk ook voor veel landen uit onze diaspora-gemeenschap geldt. Wij nodigen hen dan ook expliciet uit om deze middag met ons mee te denken en spreken.

Platform V&DV heeft zich in het verleden ook al eens met de relatie religie en oorlog bezig gehouden en heeft dit najaar in het tijdschrift Gender en Duurzame Vrede een nummer  over Religie uitgegeven. Een herdruk hiervan zal deze middag verkrijgbaar zijn.

Zie hier voor meer informatie w.b. plaats en tijd

Sprekers zullen zijn:

LUCIEN VAN LIERE is verbonden aan de Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, filosofie en religiewetenschappen

Hij is Universitair hoofd docent en sinds 2016 Assssociate Professor of Religious Studies

Zijn expertises zijn:

  • peacebuilding en religie
  • religie en conflict
  • religieuze rituelen en offers
  • theorieen van geweld

 

YOSÉ HÖHNE-SPARBORTH

Projectmedewerkster is  Kerk en Vrede
Zij assisteerde eind 2014/begin 2015 Aartsbisschop Mirkis bij hulpverlening in Kirkuk, Irak.

Verder deed ze vredeswerk in Oost-Europa, Nicaragua, El Salvador en Colombia.
Zij is lid Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede,
doet mee in het Circuit Raad van Kerken Nederland en Basisbeweging.
Lid van de Zusters van ‘De Voorzienigheid’.