5 februari 2018

Multicultureel Women Peacemakers Network herdenkt Stella Ismail.

Ze liep voorop.
Ze liet zich de mond niet snoeren.
Ze hield voet bij stuk, volhardend.
Voor mensenrechten en voor gelijkheid van mannen 
en vrouwen.

Ze streed voor vrede.
Voor Afrika, voor Somalië in het bijzonder.
Ze liet haar stem horen in New York en in de dorpen.
Onvermoeibaar strijdlustig.

Ze zette zich in voor politieke participatie van vrouwen.
Om schendingen van de lichamelijke integriteit te bestrijden.
Met steeds nieuwe initiatieven.
Onophoudelijk.

Verbijsterd zijn wij dat ze haar stem niet meer kan laten horen.