15 juni 2013

Musdah Mulia

Biografie

Artikelen van Musdah Mulia

Andere gerelateerde artikelen

  • “Hoewel de meerderheid van de politieke leiders mannelijk was en is, is één ding zeker: vrouwen zijn geen uitzondering, en vrouwelijke leiders net zo min” luidt de conclusie van het artikel Koninginnen en een sporadische khalifa, waarin vrouwelijk politiek leiderschap in de geschiedenis van de Islam onder de loep genomen wordt.

  • “Importeer nooit andermans beperkingen”; als er gezegd wordt dat vrouwen bepaalde functies niet kunnen bekleden; mógen wij daar kritische vragen bij stellen. In deze lezing van Anne Dijk worden vrouwelijk moslim autoriteiten belicht en wordt ingegaan op de vraag hoe deze vrouwen, vandaag de dag, nog steeds een inspiratie (kunnen) zijn voor het heden.

  • In dit artikel gaat Anne Dijk in op Musdah Mulia’s hervormingstheologie.
  • Op de website van Nieuwwij is een interview van Anne Dijk met Musdah Mulia gepubliceerd.