9 februari 2016

Zuid-Soedan

Vanwege de indrukwekkende rol van vrouwen bij de vredesopbouw heeft de Nederlandse overheid een meerjarige subsidie toegekend aan Women’s Peacekeeping Teams in Zuid-Soedan ter ondersteuning bij de aanpak van gendergerelateerd geweld

http://www.nonviolentpeaceforce.org/what-we-do/stories-from-the-field/29-south-sudan-news/540-women-peacekeeping-teams-working-to-end-gender-based-violence