Programma’s

Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede werkt op verschillende manieren aan haar doelstellingen.

Enkele lidorganisaties houden zich vooral bezig met het bevorderen van vrede en verzoening in hun land van herkomst of in Nederland.

Plaatselijke organisaties zijn vooral bezig met vrede en vredesprojecten in Nederland, in hun directe omgeving.

Daarnaast zijn er en kunnen er binnen het Platform werkgroepen geformeerd worden. Deze werkgroepen houden zich bezig met een specifiek onderwerp. Zo komt er een werkgroep ‘Wapenhandel’, is er WEL-dadig en zijn er enkele groepen actief. Zie hiervoor op ‘activiteiten’.

Een belangrijk project dat door het Platform in 2013 is opgestart is het project ‘Vrede, Religie en Vrouwelijk Leiderschap’.

Een andere belangrijke activiteit is de deelname van het Platform aan ‘Vredesmissies zonder wapens’. Ook dit project vindt nog steeds voortgang.

En heel belangrijk vanaf het begin is ook het project ‘NAP”.

NAP 1325

Op 8 maart 2016 is het Nederlands ActiePlan 2016 – 2019 vastgesteld en ondertekend. Op deze site kunt u de tekst vinden.

Lees meer over dit programma  

Vredemissies zonder wapens

Vrede zonder wapens

Bij de start van het project ‘Vrede zonder Wapens” schreef Janne Poort-van Eeden het basisstuk. U kunt dit hier lezen.

Rapportage Ontmoeting Vredesorganisaties 25 maart 2016

Op 22 september 2015 is dit Vredesmanifest op het Vredessymposium aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

 

 

Lees meer over dit programma  

Vrede, Religie & Vrouwelijk Leiderschap

Dit project is gestart in 2013.

Over de eerste training is hier meer informatie te vinden.

Janne Poort-van Eeden schreef een verslag van de onderstaande training ‘Vrede, Religie en Vrouwelijk Leiderschap’, die in september plaatsvond in Kontakt der Kontinenten. Hierin schrijft zij: “De training is als zeer intensief ervaren, en bleek voor velen een eye opener. Als de heilige boeken worden bekeken vanuit het oogpunt van bevrijding van onderdrukking, krijgt de religie een nieuw gezicht. Religie kan ook humanistisch en progressief zijn, in overeenstemming met de principes van de mensenrechten. De deelnemers vinden dat zij bevoorrecht zijn, dat ze dit hebben meegemaakt en voelen de verantwoordelijkheid om dit uit te dragen, de boodschap door te geven.” Het volledige verslag is hier na te lezen.

In mei 2015 is een aanvraag bij het ministerie van BuZa in Nederland gedaan om een vervolg te geven aan het project ‘Vrede, Religie en Vrouwelijk Leiderschap’.

Lees meer over dit programma