Programma: Vredemissies zonder wapens

Vrede zonder wapens

Op initiatief van Janne Poort-van Eeden van Vrouwen en Duurzame Vrede is in 2015 het project Vredesmissies zonder Wapens gestart. De initiatiefgroep met dezelfde naam heeft op 21 september is een vredessymposium georganiseerd.

Hiervan zijn enkele videoclips beschikbaar:

Bij de start van dit project heeft Janne Poort-van Eeden deze basistekst geschreven.
Het vredesmanifest is hier te lezen.

Het verslag van een bijeenkomst van vredesorganisaties op 25 maart 2016 vindt u  hier

 

Rapportage Ontmoeting Vredesorganisaties 25 maart 2016

Inleiding

Op vrijdagmiddag 25 maart kwam een groep van 22 deelnemers van 16 organisaties, allen actief voor vredesorganisaties, bijeen (zie bijlage 1, Deelnemerslijst). Via verschillende gespreksmethoden heeft de groep met elkaar gesproken en ieder had de gelegenheid om zijn of haar belangrijke punten in te brengen.

Doel bijeenkomst:

Inzicht krijgen welke organisaties actief willen samenwerken en een bijdrage willen leveren (uitzending, publiciteit, lobby en vredeseducatie) en of er interesse is om de samenwerking in enige mate te fomaliseren.

Tijdens de opening schetste Pim van den Bosch, namens de Inititiatiefgroep Vredesmissies zonder Wapens, de achtergrond en het kader van de bijeenkomst.

In de komende weken zullen in aparte bijeenkomsten wederom ontmoetingen plaatsvinden. De genodigden van de bijeenkomst van 25 maart, worden opnieuw uitgenodigd op 28 mei 2016. Tijdens die bijeenkomst zullen vervolgstappen gezet kunnen worden.

Het programma was:

  1. Mini agreements (merendeel van de deelnemers gaf aan dit te ondersteunen) n.a.v. het gesprek op voeten over Samenwerken.
  1. Susanne Luithen – vraag en antwoord

Susanne Luithen van het Duitse ZFD (Ziviler Friedes Dienst) is, ter inspiratie, uitgenodigd om te vertellen over hoe vredesorganisaties in Duitsland samenwerken.

  1. Ambities samenwerken in vredeseducatie, lobby en publiciteit – vredescafé

Tafel 1. Publiciteit

Tafel 2. Lobby

Tafel 3. Educatie

Tafel 4. Uitzending

  1. Afsluiting en vervolgstappen

Een verslag van de meest belangrijke gesprekspunten vindt u hier.