18 juli 2020

Snuffelpand in coronatijd

Door de coronapandemie heeft ook het Snuffelpand een aantal maanden haar deuren moeten sluiten, maar gelukkig is de winkel sinds 9 mei weer opengegaan. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Veel mensen waren heel blij dat ze weer konden snuffelen in onze kringloopwinkel.

Dankzij onze trouwe klanten is het mogelijk om deze maand 1000 euro te schenken aan Oxfam Novib, die helpt om de verspreiding van corona in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk tegen te gaan en zo de gevolgen te beperken. Veel arme landen missen de financiële middelen om hun economie te steunen.
Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: ‘Deze crisis treft iedereen, maar raakt vooral mensen in armere landen onevenredig hard. Zij zijn veelal werkzaam in de informele economie en kunnen niet terugvallen op sociale vangnetten zoals uitkeringen of betaald ziekteverlof. Vanwege de strenge lockdowns die uit angst voor de coronapandemie zijn ingevoerd, lopen velen nu de kans hun inkomen te verliezen. Voor honderden miljoenen mensen dreigt daardoor een terugval in armoede. Zelfs als het virus hen niet treft, zal de ellende enorm zijn.’
Oxfam Novib werkt hard aan preventie, door bijvoorbeeld waterpunten, kranen en toiletten aan te leggen. Ze leveren zeep en ze geven mensen levensreddende voorlichting over hygiëne en handenwassen.

Het Snuffelpand wil alle klanten hartelijk bedanken dat zij ons met hun aankopen door de crisis heen hebben geholpen én benadrukken dat we ook heel blij met uw tweedehands spullen, zodat we de winkel kunnen blijven bevoorraden.