12 januari 2019

Straks alle meisjes in dienst?

Beste vrouwen,

Vanuit Weldadig willen we graag aandacht schenken aan de recente aanpassing van de Dienstplichtwet. We hebben naar de verschillende jongerenorganisaties van de politieke partijen en naar het Laks een email hierover gestuurd met de bijlagen zoals hieronder.

Wij zouden het op prijs stellen wanneer jullie onderstaande informatie ook zouden delen binnen je familie, vrienden en netwerk. Dit alles staat nu ook op de website en voor vragen of aanvullingen kun je mailen naar info@vrouwenenduurzamevrede.nl.

Lineke Schakenbos, Ida Wassenaar, Janny Beekman, Sigrid Hutter

De email die naar de jongerenorganisaties is verstuurd.

Stemming in de Eerste Kamer over de wijziging Dienstwet.

Publieksvoorlichting informatie Rijksoverheid antwoordt op onze vragen.

Achtergrondinformatie.