5 september 2013

Training ‘Vrede, Religie en Vrouwelijk Leiderschap’

In september zijn twee maal twintig activistes voor vrede in training gegaan. Zij hebben zich, onder leiding van een Christelijke theologe en een Molimhervormster, verdiept in de interpretaties van hun heilige boeken, waaruit is gebleken dat hun religie wel degelijk vrouwen ondersteunt als leiders in hun acties voor vrede en verzoening. Aan het slot van de training heeft een gezamenlijke viering plaatsgevonden.