29 mei 2013

VCA 1325: Vrouwen creëren alternatieven voor gewapend geweld

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) organiseerde samen met het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede in september 2008 een groots opgezet project in het kader van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad. Onderdelen in dit project zijn een werkconferentie en een publieksdag. Het doel is het bundelen van solidariteit, kennisuitwisseling en andere vormen van ondersteuning in Nederland rond een aantal strategische cases van vrouwen in conflictgebieden in de wereld. Vrouwen in conflictgebieden creëren samen met vrouwenorganisaties in Nederland alternatieven voor gewapende conflicten.

Vrouwenorganisaties in Nederland, die contacten hebben met vrouwenorganisaties in conflictgebieden zijn:

  • IFOR Women Peacemakers Program (WPP) met contacten in Kroatië,
  • Multicultural Women Peacemakers Network-Nederland (MWPN),
  • Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld (NEAG) met contacten in Liberia,
  • Vrouwen voor Vrede met contacten in Afghanistan,
  • Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF Nederland) met contacten in Colombia,
  • The PeaceBrokers Foundation. Gender Concerns International met contacten in Kasjmir en
  • Vrouwen Organisatie Nederland Darfur (VOND) met contacten in Darfur.

Deze organisaties werken samen in het Platform VDV. De NVR is als koepelorganisatie penvoerder en staat borg voor de verankering van dit project in de achterban van de 45 aangesloten vrouwenorganisaties.

Het verslag van VCA 1325 is hier te vinden.