nieuwe vredesflits is uit, zie aktueel Lees verder »

Wat we doen

PV&DV wil een bijdrage leveren aan de totstandkoming van duurzame vrede met daarbij speciale aandacht voor de inbreng van vrouwen en de versterking van hun positie.

Daarbij staan drie thema’s centraal:
* Vrouwen Vrede Veiligheid
* Rechten van Vrouwen
* Veilige en Duurzame Wereld

PV&DV werkt onder meer aan:

  • De uitvoering van resolutie 1325 ‘Vrouwen Vrede Veiligheid’ van de VN Veiligheidsraad. PV&VD is ondertekenaar van het Vierde Nationale Actieplan (2021 – 2025)
  • Vrouwenrechten zijn mensenrechten. PV&DV zet zich in de rechten van vrouwen en meisjes op de politieke agenda te houden, liefs zo hoog mogelijk.
  • Veilige en duurzame wereld. Inspirerend is het initiatief Inclusieve Veiligheid waar PV&DV bij betrokken is.
  • VredesFlits
    Iedere twee weken wordt een elektronische nieuwsbrief uitgebracht met actuele informatie.

Wilt u lid worden van de vereniging? Klik dan hier.