nieuwe vredesflits is uit, zie actueel Lees verder »

Wat we doen

DV wil een bijdrage leveren aan de totstandkoming van duurzame vrede met daarbij speciale aandacht voor de inbreng van vrouwen en de versterking van hun positie.

Daarbij staan drie thema’s centraal:
* Vrouwen Vrede Veiligheid
* Rechten van Vrouwen
* Veilige en Duurzame Wereld

PV&DV werkt onder meer aan:

  • De uitvoering van resolutie 1325 ‘Vrouwen Vrede Veiligheid’ van de VN Veiligheidsraad. PV&VD is ondertekenaar van het Vierde Nationale Actieplan (2021 – 2025)
  • Vrouwenrechten zijn mensenrechten. PV&DV zet zich in de rechten van vrouwen en meisjes op de politieke agenda te houden, liefs zo hoog mogelijk.
  • Veilige en duurzame wereld. Inspirerend is het initiatief Inclusieve Veiligheid waar PV&DV bij betrokken is.
  • VredesFlits
    Iedere twee weken wordt een elektronische nieuwsbrief uitgebracht met actuele informatie.

Wilt u lid worden van de vereniging?

Klik dan hier : info@vrouwenenduurzamevrede.nl

 

Joke Oranje nam deel aan een Zomerschool van en voor vrouwen uit Rusland, Oekraïne en andere landen uit de voormalige Sovjet Unie. <
Zij maakte hiervan een brochure.

De publicatie is te bestellen op email:info@vrouwenenduurzamevrede.nl

Meer informatie   zie bij publicaties</

en https://vrouwenenduurzamevrede.nl/actueel/