Publicaties

Op zondag 10 december 2023 bestond de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 75 jaar. Een mijlpaal voor ieder mens! In Den Haag, stad van vrede en recht, werd dit bijzondere jubileum gevierd met het festival Geloven in Mensenrechten.

In juli 2023 werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan een Zomerschool van en voor vrouwen uit Rusland, Oekraïne en andere landen uit de voormalige Sovjet Unie

Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede vroeg me om deze berichten te bundelen in een brochure en om de lezers op te roepen om samen met anderen mee te doen aan een oproep aan de Veiligheidsraad om de oorlog te stoppen.

U kunt de papieren versie bestellen door € 5,- over te maken naar NL60TRIO0338471049 ten name van Platform Vrouwen en Duurzame Vrede met vermelding van uw postadres.

Met dat geld betalen we de postzegel en enveloppe. Als U meerdere exemplaren wilt, graag uw bestelling even mailen naar info@vrouwenenduurzamevrede.nl, dan is de prijs van de postzegels uiteraard afhankelijk van het aantal brochures.

Downloaden van de brochure klik hier stop war LR

 


*VredesFlits


Verschijnt iedere 14 dagen


 

Er zijn de laatste jaren een aantal brochures en 8 magazines uitgegeven door het Platform

Publicaties:
Brochure werken met 1325

Voor de Magazines ‘Gender en Duurzame Vrede’klik hier