Organisatie

Het PV&DV is in 2005 opgericht als vervolg op de workshop ‘Vrouwen en gewapende conflicten’ tijdens de manifestatie ‘Beijing +10’. Deze workshop was georganiseerd door Vrouwen voor Vrede, WILPF Nederland, Multicultureel Women Peacemakers Network (MWPN), Nederlandse VrouwenRaad (NVR) en Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld (NEAG).Sinds oktober 2016 is PV&DV, na het samengaan met Vrouwen voor Vrede, een vereniging.
Onze vereniging heeft zowel organisaties als lid (zie link: lid organisaties) en als ook individuele leden. De werkgroepen, destijds door Vrouwen voor Vrede opgericht, zijn ook als lid aangesloten bij PV&DV.
Deze zijn: Werkgroep Weldadig, Vrouwen voor Vrede Enschede, Vrouwen voor Vrede Ridderkerk  en Vrouwen voor Vrede IJmond
Deze laatste drie zijn plaatselijke werkgroepen die zich vooral richten op vrede en vredesprojecten in hun directe omgeving, vaak in samenwerking met andere plaatselijke organisaties en vaak in aansluiting bij landelijke acties.