Overige acties

* Deelname van PV&VD aan de besprekingen over de defensiebegroting. Dit op initiatief van het Amsterdams Vredesinitiatief en met als uitkomst een brief, die medeondertekend door PV&DV, begin november 2021 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie link kamerbrief
* Deelname aan jaarlijkse bijeenkomsten van Vredesmissies zonder Wapens, zie: https://www.facebook.com/vredesmissieszonderwapens/