Wat we willen

PV&DV richt zich met name op drie thema’s: Vrouwen Vrede Veiligheid; Rechten van Vrouwen; Veilige en Duurzame Wereld. Deze drie thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar.