Actueel

Vredesflits

Iedere twee weken komt er een Vredeflits uit. Hier vindt u de 3 laatsten:
die van

15 februari:     https://mailchi.mp/06f4b40e28c0/pvdv-vredesflits-30-november-20310472

30 januari:  https://mailchi.mp/1378bedc5ce9/pvdv-vredesflits-30-november-20308824

15 januari:  https://mailchi.mp/b1fcf12bc0b7/pvdv-vredesflits-30-november-20307780

Groet. Janny Beekman

Als u oudere exemplaren zou willen lezen kunt u een email sturen naar info@vrouwenenduurzamevrede.nl


Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede

Ridderkerk doneerd

Project januari 2024

RIDDERKERK – Deze maand doneert het Snuffelpand 2500 euro aan de Braziliaanse organisatie Associação Ecolibrium t.b.v. de bouw van een educatief centrum waar kansarme jongeren zich kunnen specialiseren in duurzaam bouwen en de aanleg en beheer van voedselbossen.

Steeds meer kansarme jongeren rondom de steden Nova Friburgo en Rio de Janeiro in Brazilië zijn geïnteresseerd in duurzame landbouw. Het berggebied in de staat Rio de Janeiro heeft een aangenaam klimaat. Het grootste deel van het jaar is het er koel. Samen met de Nederlandse stichting Avante Educação Brasil ondersteunt Associação Ecolibrium deze jongeren om op een eco-boerderij te leren hoe ze volledig zelfvoorzienend kunnen worden. Ook leren ze op een milieuvriendelijke wijze voedsel te produceren en hoe ze met lokale materialen een duurzaam huis kunnen bouwen. Deze toekomstige generatie wordt opgeleid om zich voor mens en natuur in te zetten en de ontbossing en vervuiling tegen te gaan.


Projecten december 2023

RIDDERKERK – Deze decembermaand steunen de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede drie goede doelen. Het Snuffelpand doneert 1500 euro aan KETSO voor hulp aan boerinnen in Sierra Leone; 1500 euro aan Stichting Zeilen voor Vrijheid voor 2 doktersauto’s in Oekraïne en ook 1500 euro aan de Social Store voor de minima in Ridderkerk.

In Karene District, in het noordwesten van Sierra Leone wonen veel in de steek gelaten analfabete vrouwen die van weinig geld moeten rondkomen en hun kinderen opvoeden. De lokale organisatie KETSO geeft deze vrouwelijke boeren praktische lessen in het werken met de tractor en het verbouwen van groenten. Ook stelt KETSO een tractor beschikbaar, biedt zaaigoed aan, schaft een waterpomp aan en koopt een droger voor fruit, zodat hun productiviteit omhoog gaat.

In Oekraïne is de gezondheidszorg door de oorlog ingestort. Samen met Stichting Zeilen van Vrijheid steunt Wilde Ganzen de verbetering van de thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken in afgelegen gebieden op het platteland. Het plan is om twee doktersauto’s aan te schaffen en uit te rusten met levensreddende apparatuur en medische instrumenten. Op deze manier kunnen dokters mensen thuis onderzoeken, diagnoses stellen en eerste hulp verlenen. Ook kunnen patiënten hiermee naar een ziekenhuis gebracht worden.

De Social Store in Ridderkerk is een plek waar vrijwilligers werken, die hulp bieden aan alle inwoners die het nodig hebben. De Social Store wil graag armoede en eenzaamheid verminderen. Vooral mensen met weinig geld (tot 130% van het minimum) en vluchtelingen zijn welkom.


Project 29 november 2023

RIDDERKERK – In november schenken de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede 2000 euro aan Stichting Adamfo Ghano voor hulp aan straatkinderen in Kumasi, Ghana en 1500 euro aan Stichting Toekomst voor Haïti ten behoeve van een landbouwproject door jongeren in Haïti.

In Kumasi, de tweede stad van Ghana, leven naar schatting 20.000 kinderen op straat. Al jarenlang zetten Safe Child Advocacy en de Nederlandse Stichting Adamfo Ghana zich samen met Wilde Ganzen in voor deze kinderen. Er is een inloophuis opgezet; er is kinderdagopvang en jongeren kunnen een vakopleiding volgen. Door de ontwikkeling van een driejarig plan krijgen straatkinderen directe hulp, waarbij ook families en de buurtbewoners worden betrokken. Het doel is om de kinderen onderwijs te geven en ze te leren hoe ze ondersteuning kunnen krijgen van de overheid.

In Haïti is kleinschalige landbouw een belangrijke bron van inkomsten. Het is hard werken en de omstandigheden zijn zwaar. OJED, een lokale volksbeweging van jongeren die hun leefomgeving en leven willen verbeteren werkt samen met de Nederlandse Stichting Toekomst voor Haïti. Zij gaan verschillende soorten gewassen aanplanten op het land van honderd jonge gezinnen. Bananenbomen, maar ook zoete aardappel en cassave. Nieuwe fruitbomen houden met hun wortels de grond vast en zorgen voor het aantrekken van insecten. Met natuurlijke bemesting zorgen de jongeren er voor dat de bodem niet langer uitgeput raakt. Zo wordt gewerkt aan duurzame landbouw.


Project 1 november 2023

RIDDERKERK – Deze maand doneert het Snuffelpand 2500 euro aan Stop Poverty voor kansarme jongeren en tienermoeders in de provincie Busoga, Oeganda.

Oeganda wordt gekenmerkt door extreme armoede, vooral op het platteland. Voor de meeste jongeren is hun toekomst uiterst onzeker. Vooral als een meisje op jonge leeftijd zwanger is geworden en een kind heeft. Om deze jongeren een toekomst te geven is Stop Poverty in 2022 het Centrum voor vakopleidingen begonnen. In zes maanden tijd kunnen de meisjes een IT vakopleiding afronden, waarna er een toekomstperspectief is op werk en inkomen. Naast technische vaardigheden worden life skills benadrukt, zoals vertrouwen in zichzelf krijgen en op eigen benen leren staan.


Wat is Orange the World

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie. Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd. Ook wordt geld ingezameld voor het Trust Fund to End Violence against Women, het grootste wereldwijde fonds om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te stoppen.

Vrouwen voor Vrede weer terug in de tijd op 23 oktober.
Wij kregen een email  van Robin Peters, redacteur van het radioprogramma “Theater van het sentiment”.
Zij was op zoek naar een vredesvrouw die in 1981 actief was en iets over het begin en het succes van Vrouwen voor Vrede wilde vertellen.

Tekst uit de email:
“Zondag 23 oktober gaan wij terug naar oktober 1981. Op dat moment staat het bijgevoegde (kleine) artikel in de krant.
Ik was zelf nog niet bekend met het werk van Vrouwen voor Vrede, maar ben er ondertussen wel achter dat jullie ontzettend waardevol werk doen”.

Zij refereert aan het krantenartikel over Hans van Mierlo die destijds 50.000 handtekeningen tegen kernwapens overhandigd kreeg van Vrouwen voor Vrede.
Hoe mooi is het  dat iemand ruim 40 jaar na dato dit item kiest om voor het voetlicht te brengen? Waarschijnlijk ook omdat, erg genoeg, de dreiging van het gebruik van kernwapens weer actueel is.
Vrouwen voor Vrede IJmond bestond nog niet als groep in 1981 en hebben daarom Robin geattendeerd op o.a. Lineke Schakenbos.
En zo is het gekomen dat de beginperiode en de groei van Vrouwen voor Vrede in de jaren ’80  op een enthousiaste manier weer tot leven kwam tijdens het radio-interview.
Klik op deze link

https://www.nporadio5.nl/fragmenten/theatervanhetsentiment/df3f8933-32cc-465a-ad7f-cc18c548c229/2022-10-23-vrouwen-voor-vrede-komen-in-actie-in-1981 

en er komen prachtige herinneringen naar boven! Het interview was op 23 oktober 2022 om 16.30 u.


 

Twee vrouwen van WEL-dadig hebben een ingezonden brief gestuurd naar het dagblad Trouw. brieven.


statement Wilpf: stop Putins War

VDVewlstatement4mrt22


Werkgroep Ridderkerk doneerde € 2000 aan het Rode Kruis voor humanitaire hulp in  Oekraïne  en € 2000 aan Stichting Diya Dhara in Sri Lanka. zie werkgroep Ridderkerk

 


op 27 en 28 februari gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de oorlog in Oekraine


Enkele leden van PV&DV vroegen aan gemeenteraden en wethouders wat ze (denken te) doen aan Vrouwen – Vrede – Vluchtelingen. Lineke Schakenbos was voor een gesprek uitgenodigd door een wethouder van Amersfoort hierover. Zie voor de vragen en aandachtspunten de Vredesflits van 15 februari 2022. Ook de vrouwen in IJmond hebben de gemeente benaderd hierover.


In januari 2022 is door Peace SOS een brief gestuurd aan de presidenten van de VS, Rusland en Oekraїne  de secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg en aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres. (Zie Vredesflits van 30 januari)
PV&DV heeft de brief ondertekend


Gift Snuffepand januari 2022

RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 2000 euro geschonken aan “Hart voor Afghanistan”, een burgerinitiatief waarvan de opbrengsten ten goede komen aan UNICEF die zorgt dat ondervoede kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

zie werkgroep Ridderkerk


4 november 2021 was er een bijeenkomst over Afghanistan, georganiseerd door Vrouwen voor Vrede Enschede, in samenwerking met PV&DV en de stichting Nahid.

Hier is het verslag van deze middag.


November 2021 ondertekende PV&DV de brief over Defensiebegroting. Deze brief is geschreven op initiatief van het Amsterdams Vredesberaad.

https://geengeldvooroorlog.nl/brief-vredesorganisaties-over-de-defensiebegroting/


Zaterdag 16 oktober is een vredespaal onthuld met de tekst: “Dat er Vrede moge zijn op aarde”. De zon scheen en er waren ruim 40 belangstellenden voor deze bijeenkomst die door Vrouwen voor Vrede IJmond werd georganiseerd.
Meer hierover vindt u hier.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Op 26 juni 2021 heeft het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede samen met de werkgroep Inclusieve Veiligheid een symposium georganiseerd. Daar zijn drie inleidingen gehouden met de volgende thema’s:

  1. Wat is Inclusieve Veiligheid
  2. Inclusieve Veiligheid in relatie tot duurzaamheid
  3. Wapen(handel) en duurzaamheid

En er is gebrainstormd over: Wat kunnen we zelf in ons dagelijks leven doen aan Inclusieve Veiligheid.

Een verslag van deze bijeenkomst kunt u hier vinden.verslag webinar inclusieve vrede 26 juni 2021

PV&DV werkt nu in samenwerking met wg Inclusieve Veiligheid verder aan bekend maken van deze gedachtegang en draagvlak te creëren, zowel maatschappelijk, als politiek.