Actueel

5 mei 2018

Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Op 2 oktober 2017 werd door 5 vrouwenorgansiaties (NVR, NVVH, Vrouwen van Nu, Passage en Zonta Nederland) het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid georganiseerd. Doel van deze dag was om met vele deskundigen een duidelijk inzicht te krijgen in de wijze waarop de veiligheid van vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang gewaarborgd en vergroot kan worden. […]

Lees verder  

2 maart 2018

Gender en Duurzame Vrede

Met veel plezier publiceren we het tweede nummer van Gender en Duurzame Vrede. We hopen dat u het met genoegen zult lezen. Met het tijdschrift willen we vredesinitiatieven zichtbaar maken. Om het voortbestaan van het blad te garanderen hebben we een groter aantal abonnees nodig. Voor 25 euro per jaar kun u zich abonneren en […]

Lees verder  

5 februari 2018

Multicultureel Women Peacemakers Network herdenkt Stella Ismail.

Ze liep voorop.
Ze liet zich de mond niet snoeren.
Ze hield voet bij stuk, volhardend.
Voor mensenrechten en voor gelijkheid van mannen 
en vrouwen. Ze streed voor vrede.
Voor Afrika, voor Somalië in het bijzonder.
Ze liet haar stem horen in New York en in de dorpen.
Onvermoeibaar strijdlustig. Ze zette zich in voor politieke participatie van vrouwen.
Om schendingen van […]

Lees verder  

5 februari 2018

Stella Ismail overleden

Dit onvoorstelbare bericht kregen we op 31 januari. De levenslustige, energieke vrouw die ons allen onophoudelijk voorzag van vitaliteit en zonneschijn is niet meer? Vrijdag 2 februari hebben we haar naar haar graf gedragen. In een islamitisch graf in Nuenen is zij, begeleid door gebeden, neergelegd. De regen begon op dat moment neer te komen, […]

Lees verder  

16 januari 2018

Werkgroep Ridderkerk

Op 7 en 8 december 2017 heeft Stichting Vrouwen voor Vrede Ridderkerk meegedaan  aan een tentoonstelling in het gemeentehuis te Ridderkerk . Aanleiding hiervoor was het 25-jarig bestaan van zowel de Wereldwinkel in Ridderkerk als Stichting Wereldwerk Ridderkerk. Stichting Wereldwerk Ridderkerk is opgezet met het doel om de bewustwording van de Ridderkerkse bevolking m.b.t. ontwikkelingssamenwerking, […]

Lees verder  

18 december 2017

Vredessymposium

Hoe kan je je als gewone burger inzetten voor een vreedzame samenleving, zonder gebruik te maken van wapens of daarmee te dreigen? Hoe kan je geweld voorkomen, conflicten oplossen, en investeren in vrede? Antwoorden hierop werden gegeven tijdens het Vredessymposium 2017, woensdag 20 september in het Oude Stadhuis in Utrecht. Het Platform Vrouwen & Duurzame […]

Lees verder  

4 december 2017

Nieuwsbrief najaar 2017

De laatste Nieuwsbrief Gender en Duurzame Vrede (Platform Vrouwen en Duurzame Vrede) is op 15 november 2017 uitgekomen. Het thema van deze editie is ‘Seksueel geweld in gewapend conflict’. Vanuit meerdere invalshoeken is dit thema benaderd door middel van interviews en artikelen van mensen die werken in dit veld, van ervaringsdeskundigen en van externe deskundigen. […]

Lees verder  

4 november 2017

Verslag WILPF Werkplaats 23 september 2017

Thema van deze werkplaats was ‘Milieu, het stille slachtoffer van oorlog, en de rol van internationaal humanitair recht’. Zie hier voor het verslag.

Lees verder  

1 oktober 2017

Brief aan Carla del Ponte

Het bestuur van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede heeft op voorstel van WEL-dadig een brief aan Carla del Ponte geschreven om haar te ondersteunen in haar besluit om niet meer deel te nemen aan de VN commissie voor Syrië. Zie hier de brief.

Lees verder  

1 oktober 2017

Brief aan Aung San Suu Kyi

De werkgroep WEL-dadig maakt zich ernstig zorgen over de situatie van de Rohingya’s in Myanmar. Daarom heeft de werkgroep deze brief verstuurd.

Lees verder