Actueel

Vredesflits

Iedere twee weken komt er een Vredeflits uit. Hier vindt u de laatste

Als u oudere exemplaren zou willen lezen kunt u een email sturen naar info@vrouwenenduurzamevrede.nl


Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede

Ridderkerk doneerde

Projecten augustus 2023

RIDDERKERK – Deze maand doneert het Snuffelpand 2000 euro aan St. WereldOuders t.b.v. hulp aan kinderen met een beperking in de Dominicaanse Republiek en 2000 euro aan St. Heifer Nederland t.b.v. een duurzaam voedselsysteem op de Galápagoseilanden.

Veel kinderen met een beperking gaan niet naar school in de Dominicaanse Republiek. Ze worden geconfronteerd met uitsluiting. Ook kunnen de meeste families zich geen medische of therapeutische zorg veroorloven. St. WereldOuders biedt via het programma San Marcos professionele zorg aan kinderen met speciale behoeften. Steeds meer gezinnen kloppen aan voor de juiste medische controles en medicatie tot voedsel en therapie. Het streven is om in de nabije toekomst ook de leef- en woonomstandigheden van deze families te verbeteren en hun huizen toegankelijker te maken.

De Galápagoseilanden staan bekend om hun uitzonderlijke schoonheid, maar achter de bloeiende flora en fauna is het leven niet zo paradijselijk. Een onvoorspelbaar klimaat, plagen en schaarse landbouwgrond maken het boeren moeilijk voldoende eten te produceren en tegelijk het milieu te beschermen. St. Heifer Nederland werkt samen met boeren en de lokale overheid aan een duurzaam voedselsysteem. Zo kunnen boerengezinnen dankzij kassen nu het hele jaar door groenten verbouwen. Heifer projecten kenmerken zich door een geïntegreerde aanpak van voedselzekerheid, inkomensverbetering en inspelen op het veranderend klimaat.


In juni doneerde het Snuffelpand 1500 euro aan PWM t.b.v. een kinderafdeling bij een kliniek in Java en 1500 euro aan DAWN t.b.v. schoon drinkwater in de omgeving van Wajir, Kenia.

 

Projecten mei 2023

RIDDERKERK – Deze maand schenken de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede 1500 euro aan True North voor hulp aan peuter- en kleuteronderwijs in Zuid-Afrika en 1500 euro aan YASAP Tarus voor biologische landbouw op West-Timor, Indonesië.

Kinderen in de townships van Zuid-Afrika haken vaak af tijdens of na de basisschool. Door te investeren in goede kinderopvang en kleuteronderwijs krijgen deze kinderen een betere start van hun leven. True North helpt kinderdagverblijven met training, onderwijsmateriaal en andere middelen. Door workshops en groepsbijeenkomsten kunnen ouders en begeleiders van peuters en kleuters van elkaar leren. True North fungeert daarbij als kenniscentrum en biedt ondersteuning en begeleiding.

Op West-Timor verbouwen boeren mais, rijst, koffie en fruit, maar ze hebben veel last van plagen en plantenziekten. Het land was altijd zeer vruchtbaar, maar de laatste tijd gaat het niet meer zo goed. De landbouwopbrengsten dalen, terwijl de productiekosten stijgen. De lokale organisatie YASAP werkt samen met een trainingscentrum waar alles biologisch geteeld en gefokt wordt en die graag de boeren in de omgeving wil helpen om over te stappen naar biologische landbouw.

 


Projecten april 2023

RIDDERKERK – Deze maand doneert het Snuffelpand 2000 euro aan Stichting Tomoka Support t.b.v. de bouw van toiletten in drie dorpen in Togo; 1000 euro t.b.v. het 13e internationale congres voor vredesvrouwen uit landen van de voormalige Sovjet-Unie en 500 euro aan het Rode Kruis voor voedselhulp voor mensen in Nederland.

In Togo, een klein land aan de kust van West-Afrika, heeft maar veertien procent van de bevolking toegang tot een toilet. Dit zorgt voor ziektes en onveilige situaties voor met name meisjes en vrouwen. Een wc en een kraantje om je handen te wassen is zelfs uitgeroepen tot een mensenrecht door de Verenigde Naties. Samen met de lokale organisatie Tomoka en Stichting Tomoka Support is het plan om in drie dorpen in de regio Kpékéta toiletten te bouwen. Het worden biofill-latrines: toiletten die de uitwerpselen opvangen, waarna dit als mest gebruikt kan worden voor de groentetuinen. Een onderhoudscomité zorgt voor het schoonhouden en de dorpelingen betalen hiervoor maandelijks een kleine bijdrage.

In Durrës, Albanië zal van 9-23 juli 2023 de 13e internationale bijeenkomst plaatsvinden voor leiders van vrouwenorganisaties vanuit de landen van de voormalige Sovjet-Unie, waaronder Oekraïne. Deze bijeenkomsten vinden elk jaar in een ander land plaats, waarbij vredesopbouw centraal staat. Dit jaar is het thema ‘Oorlogstrauma, conflictbemiddeling en verzoening’. De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede hopen dat vrouwenorganisaties uit omringende landen die onder invloed van Rusland staan een belangrijke rol kunnen spelen bij het afremmen van deze oorlog.

Ruim 400.000 mensen in Nederland hebben voedselhulp nodig. Zij hebben vaak geen geld om boodschappen te doen voor een dagelijkse warme maaltijd en slaan daarom regelmatig een warme maaltijd over. Het Rode Kruis helpt met onder andere het uitdelen van boodschappenkaarten, zodat deze mensen zelf in de supermarkt kunnen kopen wat ze nodig hebben. Zo behouden ze hun vrijheid en waardigheid.

 


Projecten maart 2023

RIDDERKERK – Deze maand schenken de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede 2000 euro aan Stichting Metta Child voor hulp aan straatkinderen in India en 1500 euro aan Stichting Cerabral Palsy Africa voor hulp aan kinderen met Cerebrale Parese in Malawi.

Metta Child steunt de Buddha’s Smile School in Sarnath in India met financiële en fysieke middelen. Sinds 2003 vangt deze school zes dagen per week 220 zeer arme straatkinderen op en geeft hen basisonderwijs, een warme maaltijd, kleding, schoolspullen en medische hulp en begeleiding. Het uitvalpercentage is rond de vijf procent. Veel kinderen stromen door naar het voortgezet onderwijs en krijgen daarvoor een beurs van Metta Child. De organisaties bieden zo toekomstperspectieven aan een grote kansarme doelgroep. Op dit moment is er dringend nieuw lesmateriaal en kleding nodig.

Cerebrale parese (CP) is een veelvoorkomende beperking in Malawi. Het is een meervoudige stoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging van de hersenen, die voor of tijdens de geboorte of in het eerste levensjaar ontstaat. CP kan invloed hebben op de manier waarop kinderen bewegen, communiceren, kijken, eten en leren. Infecties en ondervoeding zorgen vaak voor verergering van de problemen. De Nederlandse Stichting Cerabral Palsy Africa werkt samen met het Family Medicine Department in Malawi om het zorgpersoneel te trainen om CP te herkennen en de juiste zorg aan te bieden.


Project februari 2022

RIDDERKERK – Deze maand doneert het Snuffelpand 2000 euro aan Stichting Ahbap voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Zuid-Turkije en Noord-Syrië en 1000 euro aan Stichting Gaan en Doen voor de bouw van een nieuw dak voor een school in Aleltu, Ethiopië.

Turkije en Syrië zijn onlangs getroffen door een verwoestende aardbeving met een kracht van 7,8. De impact is wijdverbreid en veel gemeenschappen zijn zwaar getroffen. Stichting Ahbap is een niet-gouvernementele organisatie gebaseerd op solidariteit en samenwerking, die in 2017 is opgericht door Haluk Levent, een Turkse muzikant en filantroop. Stichting Ahbap helpt om onderdak, voedsel en medische benodigdheden te bieden aan de slachtoffers.

Stichting Gaan en Doen ondersteunt de lokale bevolking in Ethiopië op allerlei gebieden, waarbij het bevorderen van de zelfredzaamheid door kennisoverdracht centraal staat. De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede hebben zowel in 2016 als in 2018 eerder bijgedragen aan de bouw van een school in Aleltu en hulp bij onderwijs aan kansarme kinderen. Op dit moment is er dringend geld nodig voor het onderhoud van de school.


Wat is Orange the World

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie. Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd. Ook wordt geld ingezameld voor het Trust Fund to End Violence against Women, het grootste wereldwijde fonds om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te stoppen.

Vrouwen voor Vrede weer terug in de tijd op 23 oktober.
Wij kregen een email  van Robin Peters, redacteur van het radioprogramma “Theater van het sentiment”.
Zij was op zoek naar een vredesvrouw die in 1981 actief was en iets over het begin en het succes van Vrouwen voor Vrede wilde vertellen.

Tekst uit de email:
“Zondag 23 oktober gaan wij terug naar oktober 1981. Op dat moment staat het bijgevoegde (kleine) artikel in de krant.
Ik was zelf nog niet bekend met het werk van Vrouwen voor Vrede, maar ben er ondertussen wel achter dat jullie ontzettend waardevol werk doen”.

Zij refereert aan het krantenartikel over Hans van Mierlo die destijds 50.000 handtekeningen tegen kernwapens overhandigd kreeg van Vrouwen voor Vrede.
Hoe mooi is het  dat iemand ruim 40 jaar na dato dit item kiest om voor het voetlicht te brengen? Waarschijnlijk ook omdat, erg genoeg, de dreiging van het gebruik van kernwapens weer actueel is.
Vrouwen voor Vrede IJmond bestond nog niet als groep in 1981 en hebben daarom Robin geattendeerd op o.a. Lineke Schakenbos.
En zo is het gekomen dat de beginperiode en de groei van Vrouwen voor Vrede in de jaren ’80  op een enthousiaste manier weer tot leven kwam tijdens het radio-interview.
Klik op deze link

https://www.nporadio5.nl/fragmenten/theatervanhetsentiment/df3f8933-32cc-465a-ad7f-cc18c548c229/2022-10-23-vrouwen-voor-vrede-komen-in-actie-in-1981 

en er komen prachtige herinneringen naar boven! Het interview was op 23 oktober 2022 om 16.30 u.


RIDDERKERK – 

Project oktober 2022

Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 2000 euro geschonken aan Stichting WereldOuders voor opvang van de allerjongsten in Guatemala en 2000 euro voor noodhulp in Syrië door CARE Nederland.

Guatemala is het land met het hoogste percentage van chronische ondervoede mensen in Latijns-Amerika, waaronder bijna de helft van alle Guatemalteekse kinderen onder de vijf jaar valt. Alleenstaande moeders zijn zowel verantwoordelijk voor het huishouden als voor het zorgen voor een inkomen. Hierdoor ontbreekt het de jongste kinderen vaak aan goede zorg. Stichting WereldOuders zorgt voor kinderopvang in een ‘Daycare Center”, zodat de moeders naar hun werk kunnen en de oudere broers en zussen naar school. In het Daycare Center krijgen de kinderen ontbijt en lunch en leren ze spelenderwijs nuttige basisvaardigheden.

Sinds 2011 woedt er een burgeroorlog in Syrië. Meer dan 12 miljoen mensen zijn afhankelijk van noodhulp om te overleven. Grote delen van het land liggen in puin en er is een gebrek aan voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Mensen die het geweld hebben overleefd, dreigen alsnog te overlijden door honger of ziektes veroorzaakt door vervuild water. CARE Nederland zorgt voor voedselpakketten, onderdak, schoon water, hygiënepakketten


Project september 2022

Deze maand schenken de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede 2000 euro aan UNICEF voor humanitaire hulp in Pakistan en 2000 euro aan Stichting SYPO voor hulp aan vrouwen in Oeganda.

Dit jaar zijn in totaal 33 miljoen mensen getroffen door de zware moessonregens in Pakistan. Sinds juni zijn meer dan duizend mensen om het leven gekomen, een derde daarvan is kind. Tienduizenden gezinnen zijn dakloos geworden en ze hebben dringend onderdak, veilig drinkwater, voeding en medische zorg nodig. Er bestaat een groot risico op voedselschaarste en uitbraken van ziektes als diarree en cholera die vooral voor kinderen levensgevaarlijk zijn. UNICEF levert o.a. veilig drinkwater, levensreddende medische benodigdheden, medicijnen, vaccins en hygiënekits voor kinderen en gezinnen.

Stichting SYPO geeft in Oeganda microkredieten aan vrouwen die leven op het afgelegen platteland. De vrouwen gebruiken de kleine leningen om bedrijfjes te starten of uit te breiden om zo een betere toekomst op te bouwen voor zichzelf en hun gezin. Voorbeelden zijn het starten van een boerderij, een winkeltje openen, investeren in kunstmest, een koe of een paar varkens kopen. Het microkrediet betalen ze in de loop van een jaar in wekelijkse termijnen terug, waarna dit geld weer verder wordt uitgeleend om ook anderen een kans te geven.


Project augustus 2022

RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 2000 euro geschonken aan Stichting Kind in Nepal voor onderwijs aan kinderen uit arme gezinnen; 1000 euro aan Nationaal Fonds Kinderhulp voor kinderen in Nederland en 1000 euro aan Stichting Ontmoeting voor professionele hulpverlening aan dak- en thuislozen in Rotterdam.

zie werkgroep Ridderkerk


Project juni 2022

RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 2500 euro geschonken aan Oxfam Novib voor humanitaire hulp in Oost-Afrika en 1500 euro aan Paz-Holandesa voor gratis medische hulp aan kinderen.

zie werkgroep Ridderkerk

Project mei 2022

Deze maand schenken de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede 2000 euro aan Stichting Friends of the African Dream in Sierra Leone en 1000 euro aan Stichting Draagt Elkanders Lasten voor hulp aan Oekraïne.

zie werkgroep Ridderkerk

 


Twee vrouwen van WEL-dadig hebben een ingezonden brief gestuurd naar het dagblad Trouw. brieven.


statement Wilpf: stop Putins War

VDVewlstatement4mrt22


Werkgroep Ridderkerk doneerde € 2000 aan het Rode Kruis voor humanitaire hulp in  Oekraïne  en € 2000 aan Stichting Diya Dhara in Sri Lanka. zie werkgroep Ridderkerk

 


op 27 en 28 februari gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de oorlog in Oekraine


Enkele leden van PV&DV vroegen aan gemeenteraden en wethouders wat ze (denken te) doen aan Vrouwen – Vrede – Vluchtelingen. Lineke Schakenbos was voor een gesprek uitgenodigd door een wethouder van Amersfoort hierover. Zie voor de vragen en aandachtspunten de Vredesflits van 15 februari 2022. Ook de vrouwen in IJmond hebben de gemeente benaderd hierover.


In januari 2022 is door Peace SOS een brief gestuurd aan de presidenten van de VS, Rusland en Oekraїne  de secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg en aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres. (Zie Vredesflits van 30 januari)
PV&DV heeft de brief ondertekend


Gift Snuffepand januari 2022

RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 2000 euro geschonken aan “Hart voor Afghanistan”, een burgerinitiatief waarvan de opbrengsten ten goede komen aan UNICEF die zorgt dat ondervoede kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

zie werkgroep Ridderkerk


4 november 2021 was er een bijeenkomst over Afghanistan, georganiseerd door Vrouwen voor Vrede Enschede, in samenwerking met PV&DV en de stichting Nahid.

Hier is het verslag van deze middag.


November 2021 ondertekende PV&DV de brief over Defensiebegroting. Deze brief is geschreven op initiatief van het Amsterdams Vredesberaad.

https://geengeldvooroorlog.nl/brief-vredesorganisaties-over-de-defensiebegroting/


Zaterdag 16 oktober is een vredespaal onthuld met de tekst: “Dat er Vrede moge zijn op aarde”. De zon scheen en er waren ruim 40 belangstellenden voor deze bijeenkomst die door Vrouwen voor Vrede IJmond werd georganiseerd.
Meer hierover vindt u hier.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Op 26 juni 2021 heeft het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede samen met de werkgroep Inclusieve Veiligheid een symposium georganiseerd. Daar zijn drie inleidingen gehouden met de volgende thema’s:

  1. Wat is Inclusieve Veiligheid
  2. Inclusieve Veiligheid in relatie tot duurzaamheid
  3. Wapen(handel) en duurzaamheid

En er is gebrainstormd over: Wat kunnen we zelf in ons dagelijks leven doen aan Inclusieve Veiligheid.

Een verslag van deze bijeenkomst kunt u hier vinden.verslag webinar inclusieve vrede 26 juni 2021

PV&DV werkt nu in samenwerking met wg Inclusieve Veiligheid verder aan bekend maken van deze gedachtegang en draagvlak te creëren, zowel maatschappelijk, als politiek.