Bestuur

BESTUUR

Het bestuur is per 17 april 2021, zoals vastgesteld op de afgelopen ledenvergadering, als volgt samengesteld:
Anna Zanen-van Eeghen, voorzitter en secretaris
Mekka Abdelgabar, penningmeester
Antoinette Mutesa, algemeen lid
Ted von Meijenfeldt, algemeen lid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.


Hierbij nodigt het bestuur leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op zaterdag 26 maart 2022 aanvang 11 uur

in het MayBargerhuis, YWCA , F.C.Dondersstraat 23, 3572 JB Utrecht
programma klik hier