Bestuur

Het bestuur is per 17 april 2021, zoals vastgesteld op de afgelopen ledenvergadering, als volgt samengesteld:
Anna Zanen-van Eeghen, voorzitter en secretaris
Mekka Abdelgabar, penningmeester
Antoinette Mutesa, algemeen lid
Ted von Meijenfeldt, algemeen lid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.