Vrouwen Vrede Veiligheid

 

Vanaf haar oprichting heeft het Platform zich met name ingezet voor de bekendmaking en toepassing van VN Veiligheidsraadresolutie 1325 ‘Vrouwen Vrede en Veiligheid’. Deze resolutie, unaniem aangenomen door de VN Veiligheidsraad op 31 oktober 2000, is een belangrijk internationaal instrument om de positie van vrouwen te versterken in alle fasen van een (gewapend) conflict. Het biedt een stevig fundament voor het voorkomen en duurzaam oplossen ervan, bij vredesonderhandelingen en wederopbouw, en over de noodzaak vrouwen te beschermen tegen oorlogsgeweld, zoals verkrachting ten tijde van oorlog.

Resolutie 1325

Onder luid gejuich op de publieke tribune keurde de VN Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 unaniem resolutie 1325 goed. Jarenlang had de internationale vrouwen- en vredebeweging zich hiervoor ingezet. Deze resolutie is een belangrijk internationaal middel om de rol van vrouwen te versterken bij het voorkomen en oplossen van gewapende conflicten, bij vredesonderhandelingen en wederopbouw, en over de noodzaak vrouwen te beschermen tegen oorlogsgeweld, zoals verkrachtingen ten tijde van oorlog.

Resolutie 1325 is een bindend internationaal recht. Voor de uitvoering ervan roept de VN Veiligheidsraad regeringen wereldwijd op een eigen nationaal actieplan op te zetten. Inmiddels hebben bijna 100 landen een eigen nationaal actieplan.

Nederland heeft onlangs haar vierde nationale actieplan (2020-2025) gelanceerd, een samenwerkingsverband van vier ministeries (Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Defensie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en ruim zestig maatschappelijke organisaties, waaronder PV&DV. Hoopgevend is dat NAP IV zich niet alleen richt op conflictgebieden elders in de wereld, maar ook op Nederland en met speciale aandacht voor de versterking van de positie en rol van vluchtelingen- en migrantenvrouwen . NAP IV.