ANBI, statuten, huishoudelijk reglement, jaarverslagen en beleidsplan

Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede heeft de ANBI-status (rsin 8568 58 961).Zie hier voor de statuten  de jaarverslagen en de  bestuurssamenstelling. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Ook legaten vallen onder deze regeling.

ALV 2022 BELEIDSPLAN

JAARVERSLAG 2021

JAARREKENING 2021

JAARVERSLAG 2020

JAARREKENING 2020

Statuten

Statutenwijziging Platform Vrouwen Duurzame Vrede

Bestuursamenstelling

Huishoudelijk Regelment ALV 2019-03-1