ANBI, statuten, huishoudelijk reglement, jaarverslagen en beleidsplan

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede heeft de ANBI-status (rsin 8568 58 961).Zie hier voor de statuten  de jaarverslagen en de  bestuurssamenstelling. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Ook legaten vallen onder deze regeling.


Jaarverslag van het bestuur 2023

JAARREKENING 2023, goedgekeurd door kascommissie


ALV 2022 BELEIDSPLAN

jaarverslag 2022

verslag ALV 2022-03-26

JAARREKENING 2022

JAARVERSLAG 2021


JAARREKENING-2021-1

JAARVERSLAG 2020

JAARREKENING 2020

Statuten

Statutenwijziging Platform Vrouwen &  Duurzame Vrede

Bestuursamenstelling

Huishoudelijk Regelment ALV 2019-03-1