onze leden

De vereniging PD&DV heeft zowel individuele leden als lidorganisaties

Overzicht lid organisaties dd. 29 april 2022

Partnerorganisaties
Het Platform VDV werkt samen met twee partnerorganisaties:

Werkgroepen

 • Werkgroep Weldadig,De werkgroep WEL-dadig heeft heel bewust deze naam gekozen omdat veel gewelddadigheid is tegen vrouwen en meisjes, in oorlog maar ook in vredestijd.

  ‘We willen een positieve, zachte doch stevige kracht zijn.’

  De werkgroep bestaat in 2023 al 40 jaar, is destijds begonnen onder de paraplu van Vrouwen voor Vrede en is daarna naadloos overgegaan als werkgroep van Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, toen Vrouwen voor Vrede daarmee fuseerde.

  Wij komen regelmatig bij elkaar en hebben in de loop der jaren een veelheid aan activiteiten ontwikkeld, zoals: bespreken van inspirerende boeken; brieven aan politici; acties tegen geweld tegen vrouwen; regelmatige bijdragen aan de Vredesflits.
  Zie voor wat wij concreet hebben gedaan/doen: link ‘Wat we doen’

 • Vrouwen voor Vrede Enschede,
 • Vrouwen voor Vrede Ridderkerk
 • Vrouwen voor Vrede IJmond