Werkgroepen

De werkgroepen zijn destijds door Vrouwen voor Vrede opgericht en nu bij PV&DV aangesloten.

Werkgroep WEL-dadig
De werkgroep WEL-dadig heeft heel bewust deze naam gekozen omdat er al zoveel gewelddadigheid is tegen vrouwen en meisjes, in oorlog maar ook in vredestijd.
De werkgroep komt regelmatig bij elkaar en heeft in de loop der jaren een veelheid aan activiteiten ontwikkeld, zoals: bespreken van inspirerende boeken; brieven aan politici; acties tegen geweld tegen vrouwen; regelmatige bijdragen aan de VredesFlits.
Zie link: WEL-dadig

De plaatselijke werkgroepen zijn vooral bezig met vrede en vredesprojecten in hun directe omgeving.

Vrouwen voor Vrede Enschede

  • Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2022, hebben we in de Centrale Bibliotheek Enschede een informatiebijeenkomst gehouden met een PowerPointpresentatie over het thema ‘Seksuele intimidatie’, naar aanleiding van de ongewenste toestanden bij The Voice. Daarbij hadden we twee sprekers van het Meldpunt Seksuele Intimidatie uitgenodigd en ook informatie gegeven over onze eigen werkgroep. Onze flyer werd verspreid in de goodiebags die werden uitgedeeld. Daarnaast hadden we toen een uitgebreide informatietafel over Stichting Nahid.
  • In mei hopen we weer acte de prĂ©sence te geven met Stichting Nahid, die we ondersteunen door spullen te verkopen en informatie over hun activiteiten te verstrekken. Op donderdag 5 mei staan we met een informatietafel bij Het Roessingh in Enschede.
  • In de zomer, op vrijdag 17 juni, hebben we een themabijeenkomst op de Oase, een zgn. oecumenische kerkentuin net over de grens bij Gronau, waar zowel Duits als Nederlands gesproken wordt. We zullen praten over de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse vredesorganisaties en delen daarbij eten en drinken.
  • Inmiddels zijn we alweer begonnen met het organiseren van de Verhalenwedstrijd voor de Vredesweek.

Zie link: Vrouwen voor Vrede Enschede

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk

De belangrijkste activiteit is het Snuffelpand, een kringloopwinkel ter ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden en in Nederland. Uit de opbrengst van het Snuffelpand worden maandelijks een of meerdere projecten financieel ondersteund, waarbij de voorkeur uitgaat naar hulp aan vrouwen en kinderen.

Zie link: Vrouwen voor Vrede Ridderkerk

Vrouwen voor Vrede IJmond
Deze plaatselijke werkgroep is sinds 1982 actief op het gebied van vrede en ontwapening, en vooral op het gebied van Kernwapens.
Doel is om bij te dragen aan de totstandkoming van een geweldloze, respectvolle en veilige samenleving en de bewustwording hiertoe te bevorderen.
Zie link: Vrouwen voor Vrede IJmond