Verbinden en versterken

Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede (PV&DV) is een vereniging bestaande uit een grote verscheidenheid aan leden. Soms zijn dat Nederlandse afdelingen van internationale vrouwen- en vredesorganisaties, soms diasporaorganisaties tot en met Nederlandse vrouwenorganisaties. Elke met een eigen achterban en eigen expertise. Alle kleinere vrijwilligersorganisaties.
Als platform willen we verbinden en versterken. Door de veelvormigheid aan expertise, achterbannen en beïnvloedingsmogelijkheden van haar leden, is PV&DV een ontmoetingsplek bij uitstek om ervaringen uit te wisselen, activiteiten op elkaar af te stemmen en zonodig gezamenlijk actie te ondernemen. Daarbij zijn de drie centrale thema’s richtinggevend.
Soms voert PV&DV een eigen project uit zoals in het verleden ‘Religie en Vrouwelijk Leiderschap’, soms samen met andere organisaties, zoals de bijeenkomst ‘Vrouwen, Vluchtelingen, Vrede. Mede dankzij dit initiatief is het vierde nationale actieplan voor 1325 uitgebreid met Nederland.
PV&DV beschikt niet over eigen fondsen. De financiering van haar werk gebeurt met projectgeld. Onkosten worden betaald uit lidmaatschapsgelden en giften.

‘Als je alleen loopt, gaat het sneller. Als je samen loopt, kom je verder.’
(Afrikaans spreekwoord)