Contact

Indien u meer wilt weten over het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede of een bijdrage wilt leveren aan de discussie over vrouwen en duurzame vrede, dan kunt u contact met ons opnemen per email: info@vrouwenenduurzamevrede.nl
Of u kunt gebruik maken van het formulier hieronder.

Wilt u lid worden van PV&DV?
Dat kan, graag zelfs. Want we zijn een vereniging van leden en met ieder jaar een Algemene Ledenvergadering, vaak gecombineerd met een mini-symposium.
U hebt dan de mogelijkheid om het beleid van de vereniging mede te bepalen.
Iedere veertien dagen ontvangt u desgewenst de digitale nieuwsbrief: de VredesFlits.

Het lidmaatschap bedraagt € 40,- per jaar, of minder naar draagkracht. Méér mag ook.
U kunt dat overmaken op rekeningnummer NL60TRIO0338471049 ten name van Platform Vrouwen en Duurzame Vrede. De BIC code is: TRIONL2U

Giften en legaten zijn welkom.
Omdat we de ANBI-status hebben zijn deze aftrekbaar van de belasting.

     Naam:*

    Achternaam:*

    E-mailadres:*

    Bericht:*