Veilige en Duurzame Wereld

Van meet af aan heeft PV&DV zich ingezet om haar steentje bij de dragen aan een andere wereldorde gebaseerd op een cultuur van vrede en geweldloosheid.
Ongelijkwaardige machtsverhoudingen tussen mensen, zoals door sekse, ras, nationaliteit, geloof of economische positie, leiden tot misbruik van bepaalde bevolkingsgroepen en uitbuiting van het milieu en natuur. Dit met alle gevolgen vandien, zoals miljoenen vluchtelingen, ontwrichting van gemeenschappen, gebrek aan voedsel en watervoorzieningen en waardoor er weer nieuwe conflicten ontstaan.

Een andere wereldorde is nodig. Inspirerend is dan ook een van oorsprong Duits initiatief met een spraakmakende visie en actieplan voor duurzame veiligheid. Onder de naam ‘Inclusieve Veiligheid’ is dit initiatief inmiddels uitgebreid naar andere Europese landen, zo ook Nederland.
PV&DV is hier nauw bij betrokken en zet zich in om dit gedachtengoed verder te ontwikkelen en te verspreiden.

‘Een andere wereld is mogelijk!’

Inclusieve Veiligheid

In 2018 verscheen de publicatie ‘Sicherheit, neu Denken’, een initiatief van de evangelische kerken in Baden. Het geeft een traject aan van transitie van militair naar civiel denken over veiligheidsvraagstukken. Dit van oorsprong Duits initiatief is een inspirerende voorzet tot het ontwikkelen van een samenhangende visie op veiligheidsgebied in al haar aspecten, inclusief een actieplan voor de demilitarisering van de samenleving. Welke invloed hebben oorlog en bewapening op het klimaat? Hoe kunnen we de overgang maken naar een duurzaam veiligheidsbeleid. Duurzame veiligheid gaat over een vredesethiek, een cultuur van vrede. Met een wereldorde, die niet alleen een vrediger wereld zal opleveren, maar ook een bewoonbare wereld met toekomst voor nieuwe generaties.
Geen geringe opgave. Een omslag die vraagt om politieke ondersteuning en die gedragen wordt door een brede publieke opinie.

PV&DV is hier nauw bij betrokken en zet zich in om dit gedachtengoed verder te ontwikkelen en te verspreiden.

PV&DV neemt deel aan de initiatiefgroep ‘Inclusieve Veiligheid’ als vervolg op de publicatie ‘’Sicherheit, neu Denken’ (zie: https://www.ekiba.de/frieden-gerechtigkeit/kirche-des-gerechten-friedens/szenario-sicherheit-neu-denken/download-bestellen-uebersetzungen/ ) met een traject voor transitie van militair naar civiel denken over veiligheidsvraagstukken. Van deze publicatie is een verkorte Nederlandse samenvatting (40 pagina’s) uitgebracht en daarvan een nog kortere (4 pagina’s).
Zie: PDF nog kortere versie

Activiteiten:

*Op 18 september 2020 was de eerste bijeenkomst hierover in Nederland, georganiseerd door de werkgroep Inclusieve Veiligheid. Zie: https://samenveilig.earth/project-veiligheid-hoe-dan/

* Op 26 juni 2021 heeft PV&DV samen met de initiatiefgroep Inclusieve Veiligheid een videoconferentie gehouden. Daar zijn drie inleidingen gehouden met de volgende thema’s: Wat is Inclusieve Veiligheid, Inclusieve Veiligheid in relatie tot duurzaamheid en Wapen(handel) en duurzaamheid

En er is gebrainstormd over: Wat kunnen we zelf in ons dagelijks leven doen aan Inclusieve Veiligheid.

Een verslag van deze bijeenkomst kunt u hier (link) vinden.

verslag webinar inclusieve vrede 26 juni 2021