16 augustus 2015

27 juli 2015: Janne Poort-van Eeden werd Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Op een ongebruikelijk moment en op een ongebruikelijke dag: maandag 27 juli 2015, werd Janne Poort-van Eeden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Broertjes van Hilversum kwam bij haar thuis om de bijbehorende versierselen op te spelden, omdat Janne ernstig ziek is.


In zijn toespraak memoreerde de burgemeester het vele werk dat Janne verricht heeft voor de samenleving en vooral voor de (vrouwen)vredesbeweging. Jarenlang is Janne actief in Vrouwen voor Vrede, als secretaris, redacteur van de nieuwsbrief en allerlei publicaties en als lid van het koor ‘Raging Grannies’. Daarnaast is zij secretaris van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, waarin zij o.m. veel deed voor de uitgave van de brochures over Resolutie1325 van de VN Veiligheidsraad en de organisatie van grotere projecten. 
Zij heeft het Platform Vredescultuur mee opgericht en was in Hilversum actief in het Platform voor Verdraagzaamheid. Verder heeft zij onderwijsuitgaven verzorgd over agressie en geweld en verschillende keren zomerscholen georganiseerd, waarin jongeren uit verschillende landen leerden aan vrede te werken.

De uitreiking van het lintje vond plaats in kleine kring, omdat Janne’s ziekte een uitbundige viering niet toeliet. Toch waren er veel vredesvrouwen getuige van het heugelijk moment. Vrouwen voor Vrede had een parallel bijeenkomst georganiseerd in een nabijgelegen café, zodat ook deze collega’s van Janne het heuglijke moment konden meemaken. 
Een welverdiende pluim op Janne’s zo vaak bij de Raging Grannies gedragen hoed.

Ted L.E. Strop-von Meijenfeldt

2787-6