Author Archives: Thea Vermeiren

  1. Missie

    Leave a Comment

    Missie
    Conflicten zullen er altijd zijn. In plaats van met geweld bestaan er ook andere en creatieve manieren om ze op te lossen. Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede zet zich hiervoor in.Om dit te bereiken kijkt het Platform verder dan ons eigen land, Nederland. De wereld is groter dan dat. Landen zijn steeds meer van elkaar afhankelijk en zullen moeten samenwerken om een duurzame vrede in de hele wereld te bereiken. Daarom wil PV&DV waar mogelijk verbindingen leggen tussen mensen en organisaties.Oorlogen zijn niet alleen een zaak van regeringen en legers. Groepen burgers bevechten elkaar, de technologie maakt wapens bereikbaar voor iedereen, zelfs voor kinderen. Legers worden ingezet om de ‘vrede’ af te dwingen of te handhaven. Werken aan vrede en veiligheid is een zaak voor iedere burger. Het Platform zet zich er voor in dat ook vrouwen erkend worden als gelijkwaardige partners om duurzame vrede en veiligheid te bereiken.