2 maart 2018

Gender en Duurzame Vrede

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede presenteert alweer de vierde uitgave van het blad “Gender en Duurzame Vrede”.

Het thema van dit nummer: religie.

We hebben religie bekeken vanuit het perspectief van vrouwen die zich actief inzetten voor vrede. Is religie voor hen een steun en inspiratie? Of is het juist een struikelblok? Wat kunnen wij van hen leren?

Dit nummer kunt u actief gebruiken in leerbijeenkomsten over geloof en religie in de huidige, moderne tijd. De inhoud is inspirerend en gaat over concrete vraagstukken. U zou ook een van de artikelen (met verwijzing) over kunnen nemen uit ons blad, zoals bijvoorbeeld het interview met Ani Zonneveld over Muslims for Progressive Values.

We wensen u vrede en alle goeds,

Namens de redactie,

Elma Doeleman, hoofdredacteur

Als u wilt reageren, mail ons op vredactie@gmail.com.

Hier kunt u het blad downloaden en lezen.