Overige acties

* Deelname van PV&VD aan de besprekingen over de defensiebegroting. Dit op initiatief van het Amsterdams Vredesinitiatief en met als uitkomst een brief aan de Tweede Kamer, die begin november 2021 is aangeboden.

Zie Brief Vredesorganisaties Tweede Kamer

* Andere acties ???