Resolutie 1325

Onder luid gejuich op de publieke tribune keurde de VN Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 unaniem resolutie 1325 goed. Jarenlang had de internationale vrouwen- en vredebeweging zich hiervoor ingezet. Deze resolutie is een belangrijk internationaal middel om de rol van vrouwen te versterken bij het voorkomen en oplossen van gewapende conflicten, bij vredesonderhandelingen en wederopbouw, en over de noodzaak vrouwen te beschermen tegen oorlogsgeweld, zoals verkrachtingen ten tijde van oorlog.

Resolutie 1325 is een bindend internationaal recht. Voor de uitvoering ervan roept de VN Veiligheidsraad regeringen wereldwijd op een eigen nationaal actieplan op te zetten. Inmiddels hebben bijna 100 landen een eigen nationaal actieplan.
Nederland heeft onlangs haar vierde nationale actieplan (2020-2025) gelanceerd, een samenwerkingsverband van vier ministeries (Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Defensie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en ruim zestig maatschappelijke organisaties, waarvan PV&D Ver een is. Hoopgevend is dat NAP IV zich niet alleen richt op conflictgebieden elders in de wereld, maar ook op Nederland en met speciale aandacht voor de versterking van de positie en rol van vluchtelingen- en migrantenvrouwen.