Veilige en Duurzame Wereld/Inclusieve Veiligheid/

Veilige en Duurzame Wereld/Inclusieve Veiligheid

PV&DV neemt deel aan de initiatiefgroep ‘Inclusieve Veiligheid’ als vervolg op de publicatie ‘’Sicherheit, neu Denken’ (zie:   )met een traject voor transitie van militair naar civiel denken over veiligheidsvraagstukken. Van deze publicatie is een verkorte Nederlandse samenvatting 40 pagina’s) uitgebracht en daarvan een nog kortere (4 pagina’s) Zie: PDF nog kortere versie.

*Op 18 september jl. was de eerste bijeenkomst hierover in Nederland, georganiseerd door de werkgroep Inclusieve Veiligheid.

* Op 26 juni 2021 heeft PV&DV samen met de initiatiefgroep Inclusieve Veiligheid een videoconferentie gehouden. Daar zijn drie inleidingen gehouden met de volgende thema’s: Wat is Inclusieve Veiligheid, Inclusieve Veiligheid in relatie tot duurzaamheid en Wapen(handel) en duurzaamheid

En er is gebrainstormd over: Wat kunnen we zelf in ons dagelijks leven doen aan Inclusieve Veiligheid.

Een verslag van deze bijeenkomst kunt u hier vinden.