Vrouwen Vrede en Veiligheid

Vanaf haar oprichting heeft het platform zich vooral ingezet op resolutie 1325 ‘Vrouwen Vrede Veiligheid’. Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad is daartoe bij uitstek een instrument. Nederland heeft onlangs haar vierde nationale actieplan gelanceerd, NAP IV (2020-2025) en ditmaal niet alleen gericht op conflictgebieden elders in de wereld, maar nu ook op Nederland en met speciale aandacht voor migranten-en vluchtelingen vrouwen. Speciale aandacht is ook nodig hoe kleinere vrijwilligers organisaties, met name de organisaties van migranten- en vluchtelingen, toegang kunnen krijgen voor financiering van hun projecten door NAP IV.

Activiteiten:
* Bekendheid geven aan NAP IV onder meer door de publicatie ’Werken aan 1325’
* Deelname aan de overleggen, zoals die van de ministeries en het maatschappelijk middenveld over de voortgang van de uitvoering van het NAP. Zie www.nap1325.nl
* Lobby voor de versterking van migranten-en vluchtelingenvrouwen en hun organisaties in Nederlandwerk, zoals bij de VNG. Zie verslag ‘Vrouwen Vluchtelingen Vrede’.