werkgroep Ridderkerk

Project augustus 2022

RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 2000 euro geschonken aan Stichting Kind in Nepal voor onderwijs aan kinderen uit arme gezinnen; 1000 euro aan Nationaal Fonds Kinderhulp voor kinderen in Nederland en 1000 euro aan Stichting Ontmoeting voor professionele hulpverlening aan dak- en thuislozen in Rotterdam.

Stichting Kind in Nepal zorgt voor schoolgeld, boeken en schooluniformen voor kinderen uit de armste gezinnen in Sundarijal, zodat zij onderwijs kunnen volgen. Verder regelt de stichting vervolgopleidingen van kinderen, die hun eindexamen behaald hebben. In Pokali draagt de stichting ook bij in de jaarlijkse exploitatielasten, zoals de salarissen van drie leraren.

Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in ons land in armoede opgroeien, zodat ze dezelfde kansen krijgen voor de toekomst. Al sinds 1959 helpt Kinderhulp kwetsbare kinderen, omdat ze vindt dat alle kinderen erbij moeten kunnen horen, ook als er thuis niet genoeg geld is. Via maatschappelijke organisaties komen de individuele aanvragen binnen, waarna ze er zelf op toezien dat de hulp goed terecht komt.

Stichting Ontmoeting helpt vastgelopen mensen om hun leven weer op orde te krijgen. Ze leren om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken, zodat er weer perspectief is. In de Rotterdamse wijk IJsselmonde werken medewerkers van Ontmoeting vanuit een thuishaven. Rond een thuishaven wonen cliënten die extra zorg nodig hebben.


Project juli 2022

RIDDERKERK – Deze maand schenken de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede 2000 euro aan Stichting Kula Loans voor hulp in Colombia; 1000 euro aan Kinderhuis Maria Hoeve in Suriname en 1000 euro aan Stichting Indian Light Foundation voor een textielproject in Suriname.

Stichting Kula Loans biedt groepskredieten aan ondernemende families in de allerarmste gemeenschappen in de regio La Guajira, Colombia. Dit investeren ze in materialen en machines die nodig zijn, zoals een toilet of zonnepaneel. Binnen twee jaar worden de leningen terugbetaald, waarna dit bedrag opnieuw wordt uitgeleend aan een andere groep uit een dorp. Elke lening heeft tot doel om het welzijn in het algemeen te vergroten.

Sinds 2006 zijn Nesta en John Trimoredjo in Lelydorp, Suriname een kindertehuis onder de naam Maria Hoeve begonnen. Ze vangen daar kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op die door hun ouders zijn verwaarloosd, afgestaan of verstoten. Er komen steeds meer kinderen wonen, waardoor er ook meer kosten zijn.

Stichting Indian Light Foundation ondersteunt duurzame, kleinschalige projecten op het gebied van educatie, humanitaire hulp en noodhulp. Het textielproject in Suriname heeft tot doel om een fabriek op te zetten waar kansarme vrouwen zelf kleding, beddengoed en andere textielproducten kunnen maken om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.


Project juni 2022

RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 2500 euro geschonken aan Oxfam Novib voor humanitaire hulp in Oost-Afrika en 1500 euro aan Paz-Holandesa voor gratis medische hulp aan kinderen.

Kenia, Somalië, Ethiopië en Zuid-Soedan hebben al langere tijd te kampen met de gevolgen van klimaatverandering. Aanhoudende droogte, afgewisseld met overvloedige regen, heeft rampzalige gevolgen voor oogsten en vee. In combinatie met interne conflicten en de hoge voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne dreigt hongersnood voor miljoenen mensen. Oxfam Novib zet zich in om hen te helpen aan voedsel, maar ook door te investeren in goede irrigatietechnieken en infrastructuur.

Paz-Holandesa wil de levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde kinderen verbeteren door gratis medische hulp te verstrekken. Kinderen die geboren worden met een defect zoals een schisis (hazelip) of spina bifida (open ruggetje) en waar de ouders niet over economische middelen beschikken worden kosteloos geopereerd. Sinds het jaar 2000 heeft Paz-Holandesa al meer dan 5000 kinderen kunnen helpen.


Project mei 2022

RIDDERKERK – Deze maand schenken de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede 2000 euro aan Stichting Friends of the African Dream in Sierra Leone en 1000 euro aan Stichting Draagt Elkanders Lasten voor hulp aan Oekraïne.

Stichting Friends of the African Dream (FAD) is al sinds 2008 op verschillende wijzen actief in Sierra Leone. Ze bieden o.a. hulp aan mensen die zelf geen staaroperatie kunnen bekostigen, waardoor blindheid wordt voorkomen. In Sierra Leone komt staar op allerlei leeftijden voor en niet alleen bij ouderen zoals hier in Nederland. Tot nu toe heeft FAD bijna 3000 operaties kunnen laten uitvoeren, waarbij tevens training aan lokale artsen en verpleegkundigen wordt gegeven. Ook worden jongeren financieel geholpen om een beroepsopleiding in de gezondheidszorg of in de techniek te volgen. Verder zorgen microkredieten ervoor dat mensen een kleine onderneming kunnen starten en zo in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Stichting Draagt Elkanders Lasten in Ridderkerk werkt al veel jaren in de hulpverlening aan de allerarmsten in Roemenië en Moldavië, maar sinds de oorlog in Oekraïne ligt de focus op hulp aan de Oekraïense slachtoffers. Veel transporten met hulpgoederen zijn al gebracht, maar er is nog steeds veel behoefte aan voedsel in het oorlogsgebied.


Project april 2022

RIDDERKERK – Deze maand kiest het Snuffelpand voor twee projecten. De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede schenken 2500 euro aan de Umutima Foundation voor de bouw van een school in Zambia en 500 euro aan Stichting Multicultureel Ridderkerk voor een kleermakersproject in Jalalabad, Afghanistan.

Alweer 10 jaar geleden is de Ridderkerkse Gerda den Ouden namens de Umutima Foundation naar Zambia vertrokken. In die tijd is het Umutima Voedingscentrum in Mkusi opgezet, waar maar liefst 70 kinderen in het programma zitten. Dit betekent dat er 1.400 voedzame maaltijden per maand worden verstrekt… op jaarbasis 16.800. Aangezien het basisonderwijs in Zambia over het algemeen van zeer laag niveau is, begon de stichting bijles in taal en rekenen aan de schoolgaande kinderen te geven. Dit heeft een groot positief effect, waarna het idee is ontstaan om een eigen school op te gaan richten voor kwalitatief goed onderwijs aan kansarme kinderen.

Stichting Multicultureel Ridderkerk, opgericht door Shafiqa Habib, heeft een project in Jalalabad opgezet om arme gezinnen de kans te geven een driemaandelijkse opleiding tot kleermaker te volgen, zodat zij hierna zelf in hun inkomen kunnen voorzien.


Project maart 2022

RIDDERKERK – Deze maand schenken de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede 2500 euro aan medische apparatuur voor het Mercal geboortecentrum in Webuye, Kenia in samenwerking met Stichting Kenia Health en 2500 euro aan ADRA Zambia die een project heeft opgezet voor menstruele gezondheid en hygiëne voor schoolgaande meisjes in Lusaka, Zambia.

Moedersterfte in Kenia is een van de hoogste wereldwijd. Hoewel in de grootste steden van het land de toegang tot een ziekenhuis redelijk is geregeld, geldt dit op het platteland van Kenia veel minder. Stichting Kenia Health steunt sinds 2017 het werk van lokale partner Mercal Healthcare, die is opgericht door Dr. Ann Wekesa. Zij woont inmiddels al jarenlang met haar gezin in Nederland, maar is geboren en opgegroeid in de regio Bungoma County waar het samenwerkingsverband plaatsvindt. Mercal Healthcare biedt goede en inclusieve moeder- en kindzorg, maar er is meer capaciteit nodig in deze regio. Het Snuffelpand draagt bij aan de aanschaf van medische apparatuur voor het nieuw te bouwen geboortecentrum in Webuye, Kenia.

Schoolgaande meisjes die op het platteland rondom Lusaka wonen vallen vaak uit op school door een gebrek aan menstruatieproducten. Hierdoor ontstaat een grote kans op ongelijkheid tussen meisjes en jongens, wat weer een negatieve invloed heeft op de toekomst en zelfredzaamheid van meisjes en jonge vrouwen. ADRA Zambia wil deze schooluitval tegengaan door het beschikbaar stellen van wasbaar maandverband en zeep. Ze richt zich daarbij op 1000 meisjes en jonge vrouwen en werkt samen met kleinschalige ondernemingen die de productie en distributie verzorgen van wasbare maandverbanden en zeep. Dit geeft 120 jonge vrouwen werk en inkomen. Door dit project wordt de schooluitval van de meisjes drastisch verminderd en wordt de werkgelegenheid voor jonge vrouwen bevorderd.

 

Project februari 2022

RIDDERKERK – In februari kiest het Snuffelpand voor twee projecten. De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede schenken 2000 euro aan het Rode Kruis voor humanitaire hulp in Oekraïne en 2000 euro aan Stichting Diya Dhara in Sri Lanka.

Het Rode Kruis heeft giro 5125 geopend voor hulp in Oekraïne en de omliggende landen. Er is nu veel humanitaire hulp nodig zijn in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, water en medische zorg voor mensen die op de vlucht slaan. Ook de afgelopen weken was er al veel hulp nodig in het gebied. De watervoorziening in het oosten van Oekraïne was beschadigd geraakt tijdens de gevechten. Een miljoen mensen zijn van die installaties afhankelijk voor hun drinkwater. Het Rode Kruis heeft geholpen bij de reparatie en duizenden liters water gebracht naar belangrijke plekken in de regio Donetsk, zoals ziekenhuizen. In gebieden waar de toegang tot gezondheidsdiensten beperkt is zetten ze mobiele gezondheidsteams in.

Stichting Diya Dhara is een particulier initiatief dat sinds 2005 projecten in Sri Lanka uitvoert. De doelstelling is het vergroten van de zelfredzaamheid en eigenwaarde van de mensen opdat deze hulp na verloop van tijd kan worden afgebouwd. Goede scholing geeft meer kansen om vooruit te komen in het leven. Ook is er ondersteuning bij eenmalige zaken betreffende het verbeteren van de leefomstandigheden. De doelgroep is in principe dat deel van de Sri Lankaanse bevolking dat vanwege armoede niet goed in hun basisbehoeften kan voorzien. Godsdienst of bevolkingsgroep spelen daarbij geen rol.

 

Gift Snuffepand januari 2022

 

 

RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 2000 euro geschonken aan “Hart voor Afghanistan”, een burgerinitiatief waarvan de opbrengsten ten goede komen aan UNICEF die zorgt dat ondervoede kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Een humanitaire ramp van ongekende omvang voltrekt zich in Afghanistan: momenteel dreigt voor miljoenen Afghanen een catastrofale hongersnood. Sinds de internationale gemeenschap is vertrokken uit Afghanistan, zijn alleen hulporganisaties als UNICEF nog ter plaatse om te helpen. En die hulp is hard nodig. Voor kinderen is Afghanistan het gevaarlijkste land ter wereld om op te groeien. Bij een hongersnood zijn kinderen extra kwetsbaar. Voor de helft van de kinderen onder de 5 jaar dreigt ondervoeding. Kinderen hebben een grotere kans om te overlijden of ernstige schade over te houden door voedseltekort. Ouders zien zich soms gedwongen het ondenkbare doen om hun gezin in leven te houden: hun kinderen verkopen of hun dochters uithuwelijken aan veel oudere partners. Jonge jongens worden soms alleen op reis gestuurd in een levensgevaarlijke poging om Europa te bereiken of ze worden gerekruteerd als kindsoldaat. In situaties van extreme armoede, honger en geweld betalen kinderen altijd de hoogste prijs.