werkgroep Ridderkerk

Project april 2022

RIDDERKERK – Deze maand kiest het Snuffelpand voor twee projecten. De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede schenken 2500 euro aan de Umutima Foundation voor de bouw van een school in Zambia en 500 euro aan Stichting Multicultureel Ridderkerk voor een kleermakersproject in Jalalabad, Afghanistan.

Alweer 10 jaar geleden is de Ridderkerkse Gerda den Ouden namens de Umutima Foundation naar Zambia vertrokken. In die tijd is het Umutima Voedingscentrum in Mkusi opgezet, waar maar liefst 70 kinderen in het programma zitten. Dit betekent dat er 1.400 voedzame maaltijden per maand worden verstrekt… op jaarbasis 16.800. Aangezien het basisonderwijs in Zambia over het algemeen van zeer laag niveau is, begon de stichting bijles in taal en rekenen aan de schoolgaande kinderen te geven. Dit heeft een groot positief effect, waarna het idee is ontstaan om een eigen school op te gaan richten voor kwalitatief goed onderwijs aan kansarme kinderen.

Stichting Multicultureel Ridderkerk, opgericht door Shafiqa Habib, heeft een project in Jalalabad opgezet om arme gezinnen de kans te geven een driemaandelijkse opleiding tot kleermaker te volgen, zodat zij hierna zelf in hun inkomen kunnen voorzien.


Project maart 2022

RIDDERKERK – Deze maand schenken de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede 2500 euro aan medische apparatuur voor het Mercal geboortecentrum in Webuye, Kenia in samenwerking met Stichting Kenia Health en 2500 euro aan ADRA Zambia die een project heeft opgezet voor menstruele gezondheid en hygiëne voor schoolgaande meisjes in Lusaka, Zambia.

Moedersterfte in Kenia is een van de hoogste wereldwijd. Hoewel in de grootste steden van het land de toegang tot een ziekenhuis redelijk is geregeld, geldt dit op het platteland van Kenia veel minder. Stichting Kenia Health steunt sinds 2017 het werk van lokale partner Mercal Healthcare, die is opgericht door Dr. Ann Wekesa. Zij woont inmiddels al jarenlang met haar gezin in Nederland, maar is geboren en opgegroeid in de regio Bungoma County waar het samenwerkingsverband plaatsvindt. Mercal Healthcare biedt goede en inclusieve moeder- en kindzorg, maar er is meer capaciteit nodig in deze regio. Het Snuffelpand draagt bij aan de aanschaf van medische apparatuur voor het nieuw te bouwen geboortecentrum in Webuye, Kenia.

Schoolgaande meisjes die op het platteland rondom Lusaka wonen vallen vaak uit op school door een gebrek aan menstruatieproducten. Hierdoor ontstaat een grote kans op ongelijkheid tussen meisjes en jongens, wat weer een negatieve invloed heeft op de toekomst en zelfredzaamheid van meisjes en jonge vrouwen. ADRA Zambia wil deze schooluitval tegengaan door het beschikbaar stellen van wasbaar maandverband en zeep. Ze richt zich daarbij op 1000 meisjes en jonge vrouwen en werkt samen met kleinschalige ondernemingen die de productie en distributie verzorgen van wasbare maandverbanden en zeep. Dit geeft 120 jonge vrouwen werk en inkomen. Door dit project wordt de schooluitval van de meisjes drastisch verminderd en wordt de werkgelegenheid voor jonge vrouwen bevorderd.

 

Project februari 2022

RIDDERKERK – In februari kiest het Snuffelpand voor twee projecten. De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede schenken 2000 euro aan het Rode Kruis voor humanitaire hulp in Oekraïne en 2000 euro aan Stichting Diya Dhara in Sri Lanka.

Het Rode Kruis heeft giro 5125 geopend voor hulp in Oekraïne en de omliggende landen. Er is nu veel humanitaire hulp nodig zijn in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, water en medische zorg voor mensen die op de vlucht slaan. Ook de afgelopen weken was er al veel hulp nodig in het gebied. De watervoorziening in het oosten van Oekraïne was beschadigd geraakt tijdens de gevechten. Een miljoen mensen zijn van die installaties afhankelijk voor hun drinkwater. Het Rode Kruis heeft geholpen bij de reparatie en duizenden liters water gebracht naar belangrijke plekken in de regio Donetsk, zoals ziekenhuizen. In gebieden waar de toegang tot gezondheidsdiensten beperkt is zetten ze mobiele gezondheidsteams in.

Stichting Diya Dhara is een particulier initiatief dat sinds 2005 projecten in Sri Lanka uitvoert. De doelstelling is het vergroten van de zelfredzaamheid en eigenwaarde van de mensen opdat deze hulp na verloop van tijd kan worden afgebouwd. Goede scholing geeft meer kansen om vooruit te komen in het leven. Ook is er ondersteuning bij eenmalige zaken betreffende het verbeteren van de leefomstandigheden. De doelgroep is in principe dat deel van de Sri Lankaanse bevolking dat vanwege armoede niet goed in hun basisbehoeften kan voorzien. Godsdienst of bevolkingsgroep spelen daarbij geen rol.

 

Gift Snuffepand januari 2022

 

 

RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 2000 euro geschonken aan “Hart voor Afghanistan”, een burgerinitiatief waarvan de opbrengsten ten goede komen aan UNICEF die zorgt dat ondervoede kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Een humanitaire ramp van ongekende omvang voltrekt zich in Afghanistan: momenteel dreigt voor miljoenen Afghanen een catastrofale hongersnood. Sinds de internationale gemeenschap is vertrokken uit Afghanistan, zijn alleen hulporganisaties als UNICEF nog ter plaatse om te helpen. En die hulp is hard nodig. Voor kinderen is Afghanistan het gevaarlijkste land ter wereld om op te groeien. Bij een hongersnood zijn kinderen extra kwetsbaar. Voor de helft van de kinderen onder de 5 jaar dreigt ondervoeding. Kinderen hebben een grotere kans om te overlijden of ernstige schade over te houden door voedseltekort. Ouders zien zich soms gedwongen het ondenkbare doen om hun gezin in leven te houden: hun kinderen verkopen of hun dochters uithuwelijken aan veel oudere partners. Jonge jongens worden soms alleen op reis gestuurd in een levensgevaarlijke poging om Europa te bereiken of ze worden gerekruteerd als kindsoldaat. In situaties van extreme armoede, honger en geweld betalen kinderen altijd de hoogste prijs.