Werkgroep WEL-dadig

De werkgroep WEL-dadig heeft heel bewust deze naam gekozen omdat veel gewelddadigheid is tegen vrouwen en meisjes, in oorlog maar ook in vredestijd.

‘We willen een positieve, zachte doch stevige kracht zijn.’

De werkgroep bestaat in 2023 al 40 jaar, is destijds begonnen onder de paraplu van Vrouwen voor Vrede en is daarna naadloos overgegaan als werkgroep van Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, toen Vrouwen voor Vrede daarmee fuseerde.

Wij komen regelmatig bij elkaar en hebben in de loop der jaren een veelheid aan activiteiten ontwikkeld, zoals: bespreken van inspirerende boeken; brieven aan politici; acties tegen geweld tegen vrouwen; regelmatige bijdragen aan de Vredesflits.

Contact: via info@vrouwenenduurzamevrede.nl