Werkgroep WEL-dadig

De werkgroep WEL-dadig komt regelmatig bij elkaar.

‘We beginnen elke vergadering met een inspirerend gedicht.

Daarna bespreken we een boek dat ons motiveert. Dat is in 2022 het boek ’De boemerang van oorlog en geweld’ van Erasmus. In 2021 lazen en bespraken we ‘De wapens neer!’ van Bertha von Suttner en daarvoor bestudeerden we ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman. We kiezen dan ook citaten voor de Vredeflits.

In april 2022 hebben we uitgebreid gesproken over het Statement van de Oekraïense Pacifistische Beweging.

Onze conclusie is: Wij onderschrijven van harte de oproep om ondanks alles vredelievend te blijven en om anderen te helpen vredelievend te zijn en om de dromen van vreedzame oplossingen van conflicten te blijven houden en uit te dragen.

In de aanloop naar de verkiezingen in 2021 hebben we contact opgenomen met de Stemwijzer om het onderwerp defensie/bewapening onder de aandacht te brengen. Dit is gelukt en heeft ook tot discussie geleid. En in verband met de verkiezingen voor de gemeenteraden in 2022 vroegen we in een aantal gemeentes naar de ideeën over een ’geweldloze en inclusieve samenleving’ van de verschillende partijen.

We sturen bemoedigende kaarten naar vrouwen en mannen die zich op een positieve manier inzetten voor vrede, gerechtigheid en een leven brengende aarde.

 

Elk jaar besteden we aandacht aan vrouwen, geweld en geweldloosheid tijdens de ‘Oranje dagen’. Van 25 november (de VN Dag tegen geweld tegen vrouwen) tot en met 10 december (de VN-dag voor de mensenrechten) wordt in allerlei landen, ook in Nederland, de kleur oranje gevoerd, ook op overheidsgebouwen, om op te roepen geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen en te herinneren aan bijzondere vrouwen. Voor elke dag kiezen wij een vrouw uit, die ons bijzonder inspireerde. Overleden door geweld of nog bruisend van leven en geweldloos verzet. De namen publiceren we in de Vredesflits.

De afgelopen jaren hebben we de politiek gevolgd in de ontwikkeling van dienstplicht voor meisjes. Wat we vooral probeerden is om meisjes te bereiken en hen te laten nadenken of ze wel in dienst willen als ze worden opgeroepen. We suggereerden ook de mogelijkheid om dienst te weigeren en te vragen om vervangende dienst in een maatschappelijk sector die opbouwend is. Ook is het ons gelukt om in enkele landelijke dagbladen hierover een ingezonden brief geplaatst te krijgen.

Aan racisme, ook in onszelf, hebben we de afgelopen tijd aandacht besteed. Het wordt steeds duidelijker dat we ook in Nederland negatieve stromingen hebben, die groeien als we ons niet bewust zijn. En als we niet met geweldloze middelen midden in de maatschappij gaan staan. Kijken naar de bronnen van zoveel onvrede en zoeken naar echte oplossingen om binnenlands geweld te voorkomen.

Nieuw en zeer hoopgevend is het contact met een Nederlandse en een Duitse beweging, die werkt aan Inclusieve Vrede. Vrede, heel breed opgevat en helemaal passend bij ‘onze’ Duurzame Vrede.’
Contact: via info@vrouwenenduurzamevrede.nl