Algemene ledenvergadering 2022

Zwolle, 4 maart 2022

Geachte leden van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op zaterdag 26 maart 2022 aanvang 11 uur

in het MayBargerhuis, YWCA , F.C.Dondersstraat 23, 3572 JB Utrecht

Middagprogramma begint om 13.30 en duurt tot 15.30; wordt nog nader bekend gemaakt.

Voor de lunch wordt gezorgd en deze wordt aangeboden door PV&DV.

Agendavoorstel Algemene Leden Vergadering

 1. Opening en Welkom
 2. Vaststellen Agenda
 3. Mededelingen
 4. JAARVERSLAG 2021 concept 3
 5. Jaarverslag bestuur PV&DV
 6. Jaarverslagen Vredesgroep IJmond, Ridderkerk, Enschede, WELdadig
 7. Financieel jaarverslag en begroting
 8. Verkiezing kascommissie (BIJLAGE)
 9. ALV 2022 beleidplan concept 2
 10. Bestuur: Antoinette Mutesa blijft als adviseur betrokken bij het bestuur van het PV&DV.
 11. Vredesflits
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Wilt u de vergadering en/of het middagprogramma bijwonen, dan kunt u zich per email aanmelden tot donderdag 23 maart

 

Financieel jaarverslag, begroting en de jaarverslagen Vredesgroep IJmond, Ridderkerk, Enschede, WELdadig zullen nog toegezonden worden.

Heeft u vragen/opmerkingen m.b.t. het verslag van de ALV 2021, het Jaarverslag 20211 van het bestuur en het financiële jaarverslag: kunt u deze dan tevoren per email indienen?

Met hartelijke groet en hopelijk tot ziens

Anna Zanen-van Eeghen, secretaris/voorzitter