Author Archives: Marieke

 1. Gift Ridderkerk

  Leave a Comment
  De cheque van het Snuffelpand voor Nepal

  De cheque van het Snuffelpand voor Nepal

  Snuffelgift voor Nepal

  RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 1500 euro geschonken aan de stichting Hulp voor Nepal. Het geld gaat naar de hulp voor kinderen in het Nepal Orthopaedic Hospital.

  Dit orthopedisch ziekenhuis in Kathmandu kreeg vier jaar geleden ook een gift van de Ridderkerkse Vrouwen van Nu. Dat was een jaar na de aardbeving, waarna de toeloop op het kleine ziekenhuis enorm groeide. In het Orthopaedic Hospital betalen de patiënten naar draagkracht, waardoor het ziekenhuis ook toegankelijk is voor het armste deel van de bevolking. Gedurende de afgelopen jaren zijn reeds duizenden patiënten in het ziekenhuis behandeld. Velen zouden zich de operatie niet hebben kunnen veroorloven en zouden zonder hulp van levenslang gehandicapt zijn geweest. . Dit ziekenhuis wordt al sinds 1999 vanuit Nederland gesteund door de Stichting Hulp voor Nepal. De oprichters waren getroffen door de beperkte medische middelen. Het orthopedische ziekenhuis is in der loop der jaren gesteund door diverse Rotaryclubs uit heel de wereld. Geschonken werd onder meer een jeep, die gebruikt wordt voor de ‘healt camp’ verplaatsingen naar afgelegen gebieden waarbij de dorpelingen er gratis verzorging krijgen of een heelkundige ingreep ondergaan.

 2. Gender en Duurzame Vrede

  Leave a Comment

  Het laatste nummer van Gender en Duurzame Vrede is uit. Het thema is ‘Verzoening’.

  Hier kunt u het lezen.

  Om financiële redenen heeft de redactie samen met het bestuur van PV&DV helaas moeten besluiten om te stoppen met de uitgave van dit blad. Wel wordt er nagedacht of en hoe er een vervolg zou kunnen worden gegeven.

  We hopen dat we u in ieder geval met de uitgaven van afgelopen twee jaar interessante informatie hebben gegeven.

 3. Vacature Vrouwennetwerk VN

  Leave a Comment

  Het Netwerk VN
  Vrouwenverdrag is op zoek naar iemand die haar secretariaat kan voeren.
  De gemiddelde tijdsinvestering bedraagt ongeveer 12 uur
  per maand. Het Netwerk heeft geen vaste
  inkomsten, maar kan tenminste voor de periode van twee jaar de maximale vrijwilligers vergoeding a
  1 41 per maand ter beschikking te stellen aan de vrijwilliger.

  Deadline voor een reactie op de vacature is 6 oktober 2019

  Hier kunt u alle gegevens vinden over deze vacature.

   

 4. Vrouwen, vluchtelingen, veiligheid

  Leave a Comment

  Als vervolg op het symposium ‘ Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid’, dat afgelopen jaar plaatsvond en waar ook Resolutie 1325 aan de orde kwam, hebben de betrokken organisaties (onder andere de Nederlandse Vrouwen Raad) nu  een toolkit uitgebracht.

  Een van de aanbevelingen is om  NAP 1325 in te zetten voor de versterking van de positie van vrouwelijke vluchtelingen in Nederland.

  Tevens bevat de toolkit een aantal suggesties voor het houden van (lokale) bijeenkomsten.

  Bron: www.nvr.nl

  Hier kunt u de toolkit vinden

 5. Minisymposium 16 maart 2019

  Leave a Comment

  Geweld, Radicalisering en Religie

  Onze samenleving in Nederland, maar ook die in vele landen elders in de wereld, wordt in toenemende mate gepolariseerd. Het (politieke) discours wordt grotendeels bepaald door extreme stemmen links en rechts in het spectrum. Veel mensen voelen zich niet of nauwelijks thuis in het bestel. Een deel van hen laat zich beïnvloeden door hetgeen op de sociale media gedebiteerd wordt, fake news. Radicalisering ligt op de loer, evenals verval tot extremisme. Een volgende stap is toevlucht nemen tot geweld. Dit proces heeft door de eeuwen heen geleid tot geweld en oorlog. De bereidheid om de dialoog te bevorderen tussen alle groepen in de samenleving vermindert, de democratie wordt uitgehold..

  Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Multicultural Women’s Peacemakers Network kwam de vraag naar voren meer te leren over de radicalisering van jongeren, daar vrouwen ook in landen van herkomst hiermee geconfronteerd worden.

  Dit sluit aan bij andere vragen binnen het Platform over de verschillende gezichten van  radicalisering in Nederland:

  A         hoe voorkomt men radicalisering en

  B         hoe vangen wij geradicaliseerde jongeren op en

  C         hoe stellen wij ons op t.a.v. teruggekeerden uit het IS gebied?

  Tijdens dit minisymposium willen wij dit proces en de rol van religie hierin onder de loep nemen en onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om deze processen tegen te gaan.

  Met name de rol van vrouwen staat hierbij centraal. Waarbij wij beseffen, dat hetgeen voor ons land geldt waarschijnlijk ook voor veel landen uit onze diaspora-gemeenschap geldt. Wij nodigen hen dan ook expliciet uit om deze middag met ons mee te denken en spreken.

  Platform V&DV heeft zich in het verleden ook al eens met de relatie religie en oorlog bezig gehouden en heeft dit najaar in het tijdschrift Gender en Duurzame Vrede een nummer  over Religie uitgegeven. Een herdruk hiervan zal deze middag verkrijgbaar zijn.

  Zie hier voor meer informatie w.b. plaats en tijd

  Sprekers zullen zijn:

  LUCIEN VAN LIERE is verbonden aan de Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, filosofie en religiewetenschappen

  Hij is Universitair hoofd docent en sinds 2016 Assssociate Professor of Religious Studies

  Zijn expertises zijn:

  • peacebuilding en religie
  • religie en conflict
  • religieuze rituelen en offers
  • theorieen van geweld

   

  YOSÉ HÖHNE-SPARBORTH

  Projectmedewerkster is  Kerk en Vrede
  Zij assisteerde eind 2014/begin 2015 Aartsbisschop Mirkis bij hulpverlening in Kirkuk, Irak.

  Verder deed ze vredeswerk in Oost-Europa, Nicaragua, El Salvador en Colombia.
  Zij is lid Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede,
  doet mee in het Circuit Raad van Kerken Nederland en Basisbeweging.
  Lid van de Zusters van ‘De Voorzienigheid’.

 6. Straks alle meisjes in dienst?

  Leave a Comment

  Beste vrouwen,

  Vanuit Weldadig willen we graag aandacht schenken aan de recente aanpassing van de Dienstplichtwet. We hebben naar de verschillende jongerenorganisaties van de politieke partijen en naar het Laks een email hierover gestuurd met de bijlagen zoals hieronder.

  Wij zouden het op prijs stellen wanneer jullie onderstaande informatie ook zouden delen binnen je familie, vrienden en netwerk. Dit alles staat nu ook op de website en voor vragen of aanvullingen kun je mailen naar info@vrouwenenduurzamevrede.nl.

  Lineke Schakenbos, Ida Wassenaar, Janny Beekman, Sigrid Hutter

  De email die naar de jongerenorganisaties is verstuurd.

  Stemming in de Eerste Kamer over de wijziging Dienstwet.

  Publieksvoorlichting informatie Rijksoverheid antwoordt op onze vragen.

  Achtergrondinformatie.

 7. Gender en Duurzame Vrede

  Leave a Comment

  Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede presenteert alweer een nieuwe uitgave van het blad “Gender en Duurzame Vrede”.

  Het thema van dit nummer: Jemen.

  Er wordt wel over Jemen geschreven in de dagbladen, maar dit tijdschrift is echt anders. De redactie heeft vanuit het perspectief van vrouwen en vrouwenorganisaties vragen gesteld aan allerlei groeperingen die met Jemen te maken hebben. We hebben samengewerkt met de Jemen-werkgroep in Nederland, die direct vanuit haar kennissenkring in Jemen verhalen verzameld heeft over het leven van de mensen in de oorlogssituatie. Een aantal van die mensen zijn politiek actief en hebben zich duidelijk uitgesproken over hoe en waarover onderhandeld moet worden om tot duurzame vrede te komen. Anderen zijn vooral maatschappelijk in de weer met het bevrijden van kindsoldaten, het tegenhouden van kindhuwelijken en het in stand houden van onderwijs en gezondheidszorg, ook waar de school en het ziekenhuis gebombardeerd zijn.

  Het gaat hier dus om de visie en realiteit van vredesvrouwen in Jemen.

  We wensen u vrede en alle goeds,

  Namens de redactie,

  Elma Doeleman, hoofdredacteur

  Als u wilt reageren, mail ons op vredactie@gmail.com.

  Hier kunt u het blad downloaden en lezen.

 8. Werkplaats over de nieuwe wapenwedloop 

  Leave a Comment

  Uitnodiging Werkplaatsbijeenkomst op 15 december 2018 te Utrecht

  Op zaterdagochtend 15 december is er weer een werkplaatsbijeenkomst van WILPF NL

  Inleider is Ludo de Brabander, woordvoerder van Vredesorganisatie Gent.

  Hij zal spreken over de nieuwe wapenwedloop met als titel: De (over)bewapening van Europa, en de rol van de NAVO. 

  Het zal ook gaan over realistische alternatieven.

  Het belooft een interessante bijeenkomst te worden over een zeer actueel onderwerp. Zie de bijlage en de onderstaande links ter voorbereiding.  En zie dit artikel.

  Plaats: YWCA, F.C. Dondersstraat 23, 3572JB Utrecht *)

  Tijd: zaterdag 15 december, aanvang 10.15. Inloop vanaf 9.15

  Nadere informatie en opgave: anke.kuiper@inter.nl.net/ 0630325974

  *) De YWCA is met OV vanaf Utrecht CS bereikbaar per bus (ong. 10 minuten):

  Stadsbus 28 (richting Uithof P&R), bus 50 (richting Wageningen Busstation), bus 51 (richting Driebergen – Rijsenburg), bus 52 (richting Zeist/Amersfoort), bus 53 (richting Zeist), bus 77 (richting Bilthoven). Uitstappen ‘Oorsprongpark’.

  Met de auto: er is parkeergelegenheid (betaald) vlakbij het gebouw van de YWCA.

  https://www.vrede.be/nieuws/de-eu-laat-de-wapenindustrie-langs-de-kassa-passeren

  https://www.vrede.be/nieuws/navo-kiest-voor-meer-militaire-uitgaven-en-confrontatie-met-rusland

  https://www.vrede.be/nieuws/pesco-hoe-europese-lidstaten-zichzelf-het-gareel-dwingen

 9. Bouwen aan een feministische vredesbeweging

  Leave a Comment

  Bouwen aan een feministische vredesbeweging.

  Dit was het thema van het 23ste internationale congres van de Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF Int) dat van 20 tot 22 augustus is gehouden in Accra, Ghana. Voorafgaand aan het congres vond op 18 augustus een forum plaats over het ‘Bouwen aan een Afrikaanse feministische vredesbeweging’.
  Vredesactivisten uit de hele wereld en in het bijzonder uit Afrika, werden door WILPF met dit congres en het forum samengebracht om te discussiëren over de onderliggende oorzaken van geweld en de rol van vrouwen in sociale transformatie, economische rechtvaardigheid en vrede. Zo wil WILPF bouwen aan een feministische vrouwenbeweging om gezamenlijk te werken aan de gewenste veranderingen, te beginnen op lokaal niveau. Ruim 250 vrouwen uit 37 verschillende landen namen deel aan het congres en het forum, waaronder een brede delegatie van WILPF Nl. Hier enkele belangrijk thema’s voor het voetlicht. Meer informatie is beschikbaar op www.wilpf.org.

  En hier vindt u het verslag