Author Archives: Marieke

 1. NAP III

  Leave a Comment

  Op 8 maart 2016 is het Nederlands ActiePlan 2016 – 2019 vastgesteld en ondertekend. Op deze site kunt u de tekst vinden.

  ______________________

  Naar aanleiding daarvan schreef Jade-Gulay Fitoz het onderstaande artikel:

  Hoezo vrouwen niet aan de onderhandelingstafel bij vredesbesprekingen???

  Op 8 maart jl. is het derde Nederlandse Nationaal Actieplan gelanceerd ter implementatie van VNVR Resolutie 1325 waar inbegrepen het vergroten van de participatie van vrouwen in vredesonderhandelingen. Ondanks het feit dat deze Resolutie al in 2000 werd aangenomen en aangesloten landen verplicht vrouwen op voet van gelijkwaardigheid met mannen te betrekken bij het vredesproces blijkt uit het rapport van UN Women 2012 [1] dat slechts 4% van de onderhandelaars vrouw is.

  Een onderzoek van International Peace Institute[2] toont aan dat Vrouwen(groepen) nog steeds niet serieus genomen worden aan de onderhandelingstafel. Hoog tijd om de significante resultaten die vrouwen boeken op dit gebied duidelijker voor het voetlicht te brengen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat wanneer vrouwengroepen deelnamen aan de onderhandelingen:

  • er vrijwel altijd een vredesakkoord werd bereikt ;
  • het in geen enkel geval heeft geleid tot een negatief effect. Hetzelfde kan niet gezegd worden over andere groepen (vaak met alleen mannen) aan tafel die soms met elkaar op de vuist gingen;
  • alle vredesakkoorden gedeeltelijk of in zijn geheel geïmplementeerd;
  • zij ervoor zorgden dat ook andere zorgelijke kwesties aan de orde kwamen;
  • de vrouwen afdwongen dat vredesonderhandelingen in werking traden of dat vredesonderhandelingen afgewikkeld werden en daarmee konden zij conflicten voorkomen;
  • de uitwerking van vredesakkoorden aanzienlijk duurzamere (langdurige) uitwerkingen bereikten dan wanneer vrouwen er niet aan deelnamen.

  …Come again, gentlemen?? … De feiten liegen er niet om: Vrouwen zijn onmisbaar in het vredesproces om machtsverhoudingen te transformeren en duurzame vrede te realiseren. De reden waarom het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede zich onverwoestbaar inzet om de deelname van vrouwen in het vredesproces te vergroten.

   

  [1] UN Women 2012 ‘Women’s participation in Peace Negotiations: Connetions between Presence and Influence’

  [2] IPI 2012 ‘Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes

 2. 27 juli 2015: Janne Poort-van Eeden werd Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

  Leave a Comment

  Op een ongebruikelijk moment en op een ongebruikelijke dag: maandag 27 juli 2015, werd Janne Poort-van Eeden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Broertjes van Hilversum kwam bij haar thuis om de bijbehorende versierselen op te spelden, omdat Janne ernstig ziek is.


  In zijn toespraak memoreerde de burgemeester het vele werk dat Janne verricht heeft voor de samenleving en vooral voor de (vrouwen)vredesbeweging. Jarenlang is Janne actief in Vrouwen voor Vrede, als secretaris, redacteur van de nieuwsbrief en allerlei publicaties en als lid van het koor ‘Raging Grannies’. Daarnaast is zij secretaris van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, waarin zij o.m. veel deed voor de uitgave van de brochures over Resolutie1325 van de VN Veiligheidsraad en de organisatie van grotere projecten. 
Zij heeft het Platform Vredescultuur mee opgericht en was in Hilversum actief in het Platform voor Verdraagzaamheid. Verder heeft zij onderwijsuitgaven verzorgd over agressie en geweld en verschillende keren zomerscholen georganiseerd, waarin jongeren uit verschillende landen leerden aan vrede te werken.

  De uitreiking van het lintje vond plaats in kleine kring, omdat Janne’s ziekte een uitbundige viering niet toeliet. Toch waren er veel vredesvrouwen getuige van het heugelijk moment. Vrouwen voor Vrede had een parallel bijeenkomst georganiseerd in een nabijgelegen café, zodat ook deze collega’s van Janne het heuglijke moment konden meemaken. 
Een welverdiende pluim op Janne’s zo vaak bij de Raging Grannies gedragen hoed.

  Ted L.E. Strop-von Meijenfeldt

  2787-6