Categorie archief: archief

 1. Missie

  Missie
  Conflicten zullen er altijd zijn. In plaats van met geweld bestaan er ook andere en creatieve manieren om ze op te lossen. Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede zet zich hiervoor in.Om dit te bereiken kijkt het Platform verder dan ons eigen land, Nederland. De wereld is groter dan dat. Landen zijn steeds meer van elkaar afhankelijk en zullen moeten samenwerken om een duurzame vrede in de hele wereld te bereiken. Daarom wil PV&DV waar mogelijk verbindingen leggen tussen mensen en organisaties.Oorlogen zijn niet alleen een zaak van regeringen en legers. Groepen burgers bevechten elkaar, de technologie maakt wapens bereikbaar voor iedereen, zelfs voor kinderen. Legers worden ingezet om de ‘vrede’ af te dwingen of te handhaven. Werken aan vrede en veiligheid is een zaak voor iedere burger. Het Platform zet zich er voor in dat ook vrouwen erkend worden als gelijkwaardige partners om duurzame vrede en veiligheid te bereiken.
 2. Brief Vredesorganisaties over de defensiebegroting

  Brief Vredesorganisaties over de defensiebegroting

  Geachte leden van de Tweede Kamer,

  Wij, ondergetekende vredesorganisaties, willen u aan de vooravond van de begrotingsdebatten over Defensie en Buitenlandse Zaken in november op de hoogte brengen van onze opvattingen. Tevens verzoeken we u onze vragen en standpunten ter harte te nemen. Met deze brief willen wij u een aantal vraagstukken voorleggen en onze oplossing daarbij geven.

  Dramatische ontwikkelingen wereldwijd

  Het afgelopen jaar heeft een aantal dramatische ontwikkelingen plaatsgehad. De covid-pandemie met wereldwijd al 4,5 miljoen doden stelt ons vragen over de prioriteiten die de mensheid heeft en de besteding van de middelen die er zijn. Deze pandemie vergroot de kloof tussen arm en rijk die er lang was. Daarnaast is het inmiddels onmiskenbaar dat de natuurrampen (bosbranden, overstromingen door orkanen en overmatige regenval, maar ook langdurige droogte, die alle het gevolg zijn van klimaatverandering) die bij voortduring over de wereld razen het uiterste vragen van een verstandige politieke leiding. Extra middelen voor de bestrijding van klimaatverandering hebben een hoge prioriteit in onze ogen.

  Daarnaast zijn er politieke ontwikkelingen die om heroriëntatie vragen van het beleid. De belangrijkste gebeurtenis waar Nederland bij betrokken was, is de nederlaag in de 20 jaar durende oorlog in Afghanistan. Dat werpt vragen op over de strategie in de oorlog tegen terreur en de besteding van militaire middelen daaraan. De mislukte operatie in Afghanistan zou tot herbezinning op oorlogvoeren en bewapening moeten leiden. Daarentegen wordt nu een Koude Oorlog tegen China opgevat. Daarnaast worden de ongewenste spanningen met Rusland eerder groter dan kleiner.

  Actieve vredespolitiek

  Ons pleidooi is om minder te redeneren vanuit oorlogsvoorbereiding maar vanuit de mogelijkheden om vrede en internationale solidariteit te bevorderen. Daarbij gaat de civiele veiligheid boven de militaire situatie. Het vertrouwen moet gaan boven dreigingspercepties.  Wij bepleiten een actieve vredespolitiek die zowel door Buitenlandse Zaken als door Defensie gecoördineerd wordt uitgedragen.

  Dat betreft de versterking van de Nederlandse diplomatie in wereldpolitieke vraagstukken. Daarbij denken we aan de volgende speerpunten:

  • Het bevorderen van onderhandelingen met Rusland over ontspanning in Europa.
  • Het voorkomen van Koude Oorlog met China.
  • Het ondertekenen van het VN-verdrag tot een verbod op kernwapens.
  • Het versterken van de VN.
  • Het stoppen van de wapenexporten naar landen die in oorlog zijn.
  • Verhoog de ontwikkelingshulp en maak de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking vrij van militaire componenten.
  • Verlaag de uitstootcijfers van broeikasgassen van de krijgsmacht en neem deze op in het totaal van de uitstootcijfers. De krijgsmacht is daar tot op heden helaas van uitgezonderd.

  Met betrekking tot de Defensiebegroting het volgende.

  We merken op dat er al jarenlang een lobby gaande is om de Defensie-uitgaven te verhogen. De belangrijkste motor daarvan is de NAVO zelf die lidstaten dwingend oproept zeker 2% van het totale bbp aan Defensie te besteden. Ondanks de belofte van de regering van Nederland omdat te doen, gebeurt dat op een halfslachtige manier. Wij vragen u om de hele doelstelling te herzien en niet door te modderen ‘in de richting van’ de 2%-eis. De vele extra miljarden die dit streven eist dienen aan tal van sociale noden te worden besteed, zoals het verbeteren van de zorg, bestrijding woonkosten of armoedebestrijding in binnen- en buitenland.

  De internationale politieke spanningen nemen toe – eerder door dit streven van bewapening dan door agressie tegen ons grondgebied. De spanningen aan de grenzen met Rusland moeten diplomatiek worden opgelost. Er is geen andere reële oplossing. In dat licht is het streven naar bewapening zowel gevaarlijk als zinloos.

  In de Defensiebegroting 2022 wordt veel meer geld gevraagd voor Defensie. Ook wordt gesteld dat er ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt in de Defensieorganisatie als dat niet gebeurt. Wij denken dat het nodig is de werkelijkheid onder ogen te zien en een andere, veel bescheidener, krijgsmacht in te richten. De ongekend hoge investeringsgraad van inmiddels 24%, zelfs meer dan de voorgenomen 20% van de defensiebegroting, moet sterk naar beneden worden bijgesteld.

  Onze speerpunten zijn:

  • Openheid over de kernwapenpolitiek.
  • Geen kernwapens voor de F-35.
  • Geen wapens voor de Nederlandse Reaper-drone.
  • Geen nieuwe peperdure onderzeeboten.
  • Niet meer F-35’s.

  Dit zijn maar enkele van de concrete zaken die u kunt ondernemen om in het licht van de ervaringen van de catastrofale oorlog in Afghanistan een herbezinningspolitiek te voeren met betrekking tot buitenlandse politiek en defensie.

  We rekenen op uw vredeswil.

  Met vriendelijke groet namens allen,

  Marijke Kruyt

   

   

   

   

  Vredesbeweging Pais

   

   

   

 3. Cheque van Snuffelpand voor S.O.S. Wereldwijs

  Cheque van Snuffelpand voor S.O.S. Wereldwijs

  RIDDERKERK – april 2021
  Het Snuffelpand in Slikkerveer doneert 1000 euro aan S.O.S. Wereldwijs uit ’s-Hertogenbosch, een organisatie die hulp biedt aan vluchtelingenvrouwen en -kinderen.
  S.O.S. Wereldwijs is opgericht door Gabbi Wierenga, die al 30 jaar vrouwen en kinderen opvangt met als motto “geen vrouw en kind op straat!”. Zij wordt hierbij ondersteund door een groep van vrijwilligers, die voor een groot deel voor inkomsten zorgde door markt- en veilinghandel. Helaas heeft Covid-19 dit allemaal stilgelegd. Op dit moment is het heel moeilijk om alles te bekostigen.
  Verblijf in Nederland
  Onder de vele vrijwilligers zijn er ook veel eerder opgevangen vluchtelingen die zich nu vanuit hun eigen ervaring voor de stichting inzetten. Er zijn allerlei nieuwe initiatieven, zoals het maken van een podcast en het meedoen aan een foto-expositie over helden uit Den Bosch.
  Naast het regelen van opvang en onderdak voor een wisselende groep van kansarme asielzoekers, worden ook advocaten ingeschakeld die bereid zijn om samen met de vluchtelingen een traject uit te stippelen om zo een uiteindelijk verblijf in Nederland te legaliseren. Verder werkt de stichting aan bescherming tegen besnijdenis van jonge meisjes, aan zogenaamde buitenschuldprocedures, aan medische procedures, evenals aan tweede asielaanvragen.

 4. gift snuffelpand jan 2021

  RIDDERKERK – Ondanks het feit dat het Snuffelpand in Slikkerveer momenteel gesloten is in verband met de lockdown willen de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede in de laatste maand van dit jaar toch drie projecten in Ridderkerk en omgeving ondersteunen.

  Allereerst een donatie van 1250 euro voor een nieuwe inrichting van de familiekamers op de afdeling intensive care van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Veel ouders en andere familieleden maken gebruiken van deze twee kamers als hun kind noodgedwongen op de intensive care moet verblijven. Hier kunnen zij even een moment van rust en ontspanning vinden in een spannende onzekere periode. Voor een optimaal gebruik van deze ruimtes zijn nieuwe meubels nodig; evenals een gezellige speelhoek voor de broertjes en zusjes van de patiënt.
  De tweede bijdrage van 500 euro is bestemd voor Zonnebloem Ridderkerk, die iedere maand een middag voor lichamelijk gehandicapte mensen verzorgd, zoals een leuke activiteit, bingo of een gezellig uitstapje. Zonnebloem Ridderkerk is voor het merendeel afhankelijk van diverse sponsors om activiteiten te organiseren. Door corona is dat momenteel niet mogelijk, daarom krijgen de mensen nu regelmatig aandacht in de vorm van een kaart of een presentje, zoals een mooie kerstster of een telefoontje om te vragen hoe het met hen gaat.
  De laatste donatie gaat naar de actie Verjaardagstas van Stichting Kledingbank in Ridderkerk. Door de nieuwe coronamaatregelen zag de Kledingbank dit jaar geen mogelijkheid om geld in te zamelen voor de aankoop van cadeaukaarten voor in de verjaardagtassen voor tieners. Graag wil het Snuffelpand hier met een bedrag van 250 euro aan bijdragen.

  Gesloten t/m 19 januari
  Voorlopig zijn het Snuffelpand bij het Dillenburgplein en de Meubelshowroom aan de P.C. Hoofstraat (tegenover de Dierenkliniek) gesloten t/m 19 januari 2021. Zodra de kringloopwinkels weer open mogen, wordt dat zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De vrijwilligers van het Snuffelpand en Meubelshowroom wensen u in ieder geval een prettige jaarwisseling en een gezond 2021 toe.

 5. Snuffelpand in coronatijd

  Door de coronapandemie heeft ook het Snuffelpand een aantal maanden haar deuren moeten sluiten, maar gelukkig is de winkel sinds 9 mei weer opengegaan. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Veel mensen waren heel blij dat ze weer konden snuffelen in onze kringloopwinkel.

  Bij de kleding met de cheque voor beschermende kleding

  Snuffelpand schrijft cheque uit voor beschermende kleding in Kirgizië

  vr 2 okt 2020, 10:26

  RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand in Slikkerveer is 1500 euro geschonken aan de Stichting Elnura, die geld inzamelt voor beschermende medische kleding voor de grootste kraamkliniek in Bishkek in Kirgizië.

  In alle ziekenhuizen in Kirgizië/Centraal Azië is een tekort aan medische apparatuur, beschermende medische kleding, medicijnen en Covid-19 testen. Meer dan 20% van de Covid-19 besmettingen betreft medisch personeel en dat leidt weer tot een onaanvaardbare onderbezetting. Jonge mensen organiseren vrijwilligersgroepen en proberen levens te redden door hulp te bieden waar nodig, maar ook zij lopen een groot risico. Stichting Elnura onderhoudt al jaren nauwe banden met de kraamkliniek in de hoofdstad Bishkek. De kliniek heeft op haar terrein een Covid-19 observatiepost ingericht, waar op dit moment een groot tekort aan beschermende kleding voor het zorgpersoneel is.

   

   

  De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede dragen in september met 1500 euro bij aan hulp voor de inwoners van Libanon.

  De ramp in Beiroet heeft ruim 200 mensen het leven gekost, meer dan 5.000 mensen zijn gewond en 300.000 Libanezen zijn van het ene op het andere moment hun huis kwijtgeraakt. Alleen al in Beiroet dreigen een half miljoen kinderen ondervoed te raken en het gezondheidssysteem was al overbelast door de coronapandemie. Er is grote behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak.

   

  Het Snuffelpand wil alle klanten hartelijk bedanken dat zij ons met hun aankopen door de crisis heen hebben geholpen én benadrukken dat we ook heel blij met uw tweedehands spullen, zodat we de winkel kunnen blijven bevoorraden.

 6. Gift Ridderkerk

  De cheque van het Snuffelpand voor Nepal

  De cheque van het Snuffelpand voor Nepal

  Snuffelgift voor Nepal

  RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 1500 euro geschonken aan de stichting Hulp voor Nepal. Het geld gaat naar de hulp voor kinderen in het Nepal Orthopaedic Hospital.

  Dit orthopedisch ziekenhuis in Kathmandu kreeg vier jaar geleden ook een gift van de Ridderkerkse Vrouwen van Nu. Dat was een jaar na de aardbeving, waarna de toeloop op het kleine ziekenhuis enorm groeide. In het Orthopaedic Hospital betalen de patiënten naar draagkracht, waardoor het ziekenhuis ook toegankelijk is voor het armste deel van de bevolking. Gedurende de afgelopen jaren zijn reeds duizenden patiënten in het ziekenhuis behandeld. Velen zouden zich de operatie niet hebben kunnen veroorloven en zouden zonder hulp van levenslang gehandicapt zijn geweest. . Dit ziekenhuis wordt al sinds 1999 vanuit Nederland gesteund door de Stichting Hulp voor Nepal. De oprichters waren getroffen door de beperkte medische middelen. Het orthopedische ziekenhuis is in der loop der jaren gesteund door diverse Rotaryclubs uit heel de wereld. Geschonken werd onder meer een jeep, die gebruikt wordt voor de ‘healt camp’ verplaatsingen naar afgelegen gebieden waarbij de dorpelingen er gratis verzorging krijgen of een heelkundige ingreep ondergaan.