Categorie archief: archief

 1. Snuffelpand in coronatijd

  Door de coronapandemie heeft ook het Snuffelpand een aantal maanden haar deuren moeten sluiten, maar gelukkig is de winkel sinds 9 mei weer opengegaan. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Veel mensen waren heel blij dat ze weer konden snuffelen in onze kringloopwinkel.

  Bij de kleding met de cheque voor beschermende kleding

  Snuffelpand schrijft cheque uit voor beschermende kleding in Kirgizië

  vr 2 okt 2020, 10:26

  RIDDERKERK – Uit de opbrengst van het Snuffelpand in Slikkerveer is 1500 euro geschonken aan de Stichting Elnura, die geld inzamelt voor beschermende medische kleding voor de grootste kraamkliniek in Bishkek in Kirgizië.

  In alle ziekenhuizen in Kirgizië/Centraal Azië is een tekort aan medische apparatuur, beschermende medische kleding, medicijnen en Covid-19 testen. Meer dan 20% van de Covid-19 besmettingen betreft medisch personeel en dat leidt weer tot een onaanvaardbare onderbezetting. Jonge mensen organiseren vrijwilligersgroepen en proberen levens te redden door hulp te bieden waar nodig, maar ook zij lopen een groot risico. Stichting Elnura onderhoudt al jaren nauwe banden met de kraamkliniek in de hoofdstad Bishkek. De kliniek heeft op haar terrein een Covid-19 observatiepost ingericht, waar op dit moment een groot tekort aan beschermende kleding voor het zorgpersoneel is.

   

   

  De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede dragen in september met 1500 euro bij aan hulp voor de inwoners van Libanon.

  De ramp in Beiroet heeft ruim 200 mensen het leven gekost, meer dan 5.000 mensen zijn gewond en 300.000 Libanezen zijn van het ene op het andere moment hun huis kwijtgeraakt. Alleen al in Beiroet dreigen een half miljoen kinderen ondervoed te raken en het gezondheidssysteem was al overbelast door de coronapandemie. Er is grote behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak.

   

  Het Snuffelpand wil alle klanten hartelijk bedanken dat zij ons met hun aankopen door de crisis heen hebben geholpen én benadrukken dat we ook heel blij met uw tweedehands spullen, zodat we de winkel kunnen blijven bevoorraden.

 2. Gender en Duurzame Vrede

  Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede presenteert alweer een nieuwe uitgave van het blad “Gender en Duurzame Vrede”.

  Het thema van dit nummer: Jemen.

  Er wordt wel over Jemen geschreven in de dagbladen, maar dit tijdschrift is echt anders. De redactie heeft vanuit het perspectief van vrouwen en vrouwenorganisaties vragen gesteld aan allerlei groeperingen die met Jemen te maken hebben. We hebben samengewerkt met de Jemen-werkgroep in Nederland, die direct vanuit haar kennissenkring in Jemen verhalen verzameld heeft over het leven van de mensen in de oorlogssituatie. Een aantal van die mensen zijn politiek actief en hebben zich duidelijk uitgesproken over hoe en waarover onderhandeld moet worden om tot duurzame vrede te komen. Anderen zijn vooral maatschappelijk in de weer met het bevrijden van kindsoldaten, het tegenhouden van kindhuwelijken en het in stand houden van onderwijs en gezondheidszorg, ook waar de school en het ziekenhuis gebombardeerd zijn.

  Het gaat hier dus om de visie en realiteit van vredesvrouwen in Jemen.

  We wensen u vrede en alle goeds,

  Namens de redactie,

  Elma Doeleman, hoofdredacteur

  Als u wilt reageren, mail ons op vredactie@gmail.com.

  Hier kunt u het blad downloaden en lezen.

 3. NAP III

  Op 8 maart 2016 is het Nederlands ActiePlan 2016 – 2019 vastgesteld en ondertekend. Op deze site kunt u de tekst vinden.

  ______________________

  Naar aanleiding daarvan schreef Jade-Gulay Fitoz het onderstaande artikel:

  Hoezo vrouwen niet aan de onderhandelingstafel bij vredesbesprekingen???

  Op 8 maart jl. is het derde Nederlandse Nationaal Actieplan gelanceerd ter implementatie van VNVR Resolutie 1325 waar inbegrepen het vergroten van de participatie van vrouwen in vredesonderhandelingen. Ondanks het feit dat deze Resolutie al in 2000 werd aangenomen en aangesloten landen verplicht vrouwen op voet van gelijkwaardigheid met mannen te betrekken bij het vredesproces blijkt uit het rapport van UN Women 2012 [1] dat slechts 4% van de onderhandelaars vrouw is.

  Een onderzoek van International Peace Institute[2] toont aan dat Vrouwen(groepen) nog steeds niet serieus genomen worden aan de onderhandelingstafel. Hoog tijd om de significante resultaten die vrouwen boeken op dit gebied duidelijker voor het voetlicht te brengen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat wanneer vrouwengroepen deelnamen aan de onderhandelingen:

  • er vrijwel altijd een vredesakkoord werd bereikt ;
  • het in geen enkel geval heeft geleid tot een negatief effect. Hetzelfde kan niet gezegd worden over andere groepen (vaak met alleen mannen) aan tafel die soms met elkaar op de vuist gingen;
  • alle vredesakkoorden gedeeltelijk of in zijn geheel geïmplementeerd;
  • zij ervoor zorgden dat ook andere zorgelijke kwesties aan de orde kwamen;
  • de vrouwen afdwongen dat vredesonderhandelingen in werking traden of dat vredesonderhandelingen afgewikkeld werden en daarmee konden zij conflicten voorkomen;
  • de uitwerking van vredesakkoorden aanzienlijk duurzamere (langdurige) uitwerkingen bereikten dan wanneer vrouwen er niet aan deelnamen.

  …Come again, gentlemen?? … De feiten liegen er niet om: Vrouwen zijn onmisbaar in het vredesproces om machtsverhoudingen te transformeren en duurzame vrede te realiseren. De reden waarom het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede zich onverwoestbaar inzet om de deelname van vrouwen in het vredesproces te vergroten.

   

  [1] UN Women 2012 ‘Women’s participation in Peace Negotiations: Connetions between Presence and Influence’

  [2] IPI 2012 ‘Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes

 4. Janne Poort-van Eeden overleden

  Helaas moeten wij melden dat Janne Poort-van Eeden op 10 september 2015 is overleden.

  Janne is jarenlang de spil geweest van het platform.

  Wij wensen haar familie veel sterkte.

 5. Training ‘Vrede, Religie en Vrouwelijk Leiderschap’

  In september zijn twee maal twintig activistes voor vrede in training gegaan. Zij hebben zich, onder leiding van een Christelijke theologe en een Molimhervormster, verdiept in de interpretaties van hun heilige boeken, waaruit is gebleken dat hun religie wel degelijk vrouwen ondersteunt als leiders in hun acties voor vrede en verzoening. Aan het slot van de training heeft een gezamenlijke viering plaatsgevonden.

 6. Peace, Religion and Female Leadership

  The Platform Women & Sustainable Peace (VDV) organizes in 2013 the project ‘Peace, Religion and Female Leadership: religion as a source of inspiration for female leadership in Peace and Reconciliation.’

  In this project, we promote the supporting and legitimating aspects of Christianity and Islam for women’s roles as peace activists. Thus, we intend to increase the cultural basic support for women’s leadership in peace work, as well with Christians as with Muslims (both men and women).

  Female peace activists, both inside and outside the Netherlands, need more knowledge about their religion, as a source of inspiration for their peace work as well as to defend themselves against oppressing interpretations of the religious texts.

  The Platform VDV invited an Indonesion Islam theologist (Musdah Mulia) and an African Christian theologist (Esther Mombo), both women, to visit the Netherlands. They will give lectures and perform in trainings. We organize a broad platform for their ideas through the social media and several publications.

  The project in the Netherlands is the start of an international program with the Platform VDV’s foreign partner organisations.

  Oxfam Novib and the commission PIN of the Dutch Religious Conference support this program financially.

  Prof. Dr. Siti Musdah Mulia

  Siti Musdah Mulia has been a Research Professor of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) since 2003. She is also a lecturer on Islamic Political Thought of the School of Graduate Studies of Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Indonesia. Since 2007 she has been the Chairperson of the Indonesian Conference on Religion for Peace, a NGO which actively promotes interfaith dialogues, pluralism and democracy for peace. She was a Senior Advisor of Minister of Religious Affairs (1999-2007), and through that institution, in her capacity as the coordinator of the Team for Gender Mainstreaming she launched in 2004 The Counter Legal Draft of the Compilation of Islamic Law. She was also the head of the Research Division of The Council of Indonesian Ulema (MUI) (2000-2005). She is very active in the academic field; she has been an international visiting fellow in a number of universities all over the world.

  “The main cause of the lower position of women in muslim communities is the religious interpretation
  by the owners of religious authority and that is not the religion itself.
  So the solution of the problem is religion’s re-interpretation.” – Musda Muliah

  Prof. Esther Mombo

  Esther Mombo is deputy vice chancellor (Academics) of St. Paul’s United Theological College in Limuru, Kenya, where she teaches church history and theologies from women’s perspectives. Mombo is also a member of the Circle of Concerned African Women Theologians and writes on women’s issues, evangelism, HIV/AIDS, Christian-Muslim relations, and poverty in Africa. She is a member of the Inter-Anglican Doctrinal and Theological Commission. Mombo earned her B.D. from St. Paul’s United Theological College, M.Phil. from Trinity College Dublin, and Ph.D. at Edinburgh University .

  “Without religion, women would not have the strength to support all misery that they meet.
  Faith is a liberating power and a great consolation for them.
  It gives them hope that things can change, will become better.” – Esther Mombo

 7. Esther Mombo

  Interviews

  Artikelen

  Publicaties

  • ‘If you have no voice, just sing!’, de aangrijpende verhalen van 15 vrouwelijke theologiestudenten, opgetekend door Esther Mombo en Heleen Joziasse (in het engels). Te bestellen voor 5 euro in de webwinkel van de Protestantse Kerk in Nederland.
 8. Musdah Mulia

  Biografie

  Artikelen van Musdah Mulia

  Andere gerelateerde artikelen

  • “Hoewel de meerderheid van de politieke leiders mannelijk was en is, is één ding zeker: vrouwen zijn geen uitzondering, en vrouwelijke leiders net zo min” luidt de conclusie van het artikel Koninginnen en een sporadische khalifa, waarin vrouwelijk politiek leiderschap in de geschiedenis van de Islam onder de loep genomen wordt.

  • “Importeer nooit andermans beperkingen”; als er gezegd wordt dat vrouwen bepaalde functies niet kunnen bekleden; mógen wij daar kritische vragen bij stellen. In deze lezing van Anne Dijk worden vrouwelijk moslim autoriteiten belicht en wordt ingegaan op de vraag hoe deze vrouwen, vandaag de dag, nog steeds een inspiratie (kunnen) zijn voor het heden.

  • In dit artikel gaat Anne Dijk in op Musdah Mulia’s hervormingstheologie.
  • Op de website van Nieuwwij is een interview van Anne Dijk met Musdah Mulia gepubliceerd.
 9. Vrede, Religie en Vrouwelijk Leiderschap

  Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV ) heeft in 2013 het initiatief genomen tot een nieuw project: Vrede, Religie en Vrouwelijk Leiderschap, (Religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap op het gebied van Vrede en Verzoening).

  Waarom dit thema?

  Vrouwenvredesactivistes komen steeds vaker met deze thematiek in aanraking. Uit de contacten met vredesactivistes (in Nederland en wereldwijd) komt als rode draad naar voren: de behoefte aan meer capaciteitsopbouw rond het thema: “religie als bron van inspiratie voor vrouwelijk leiderschap in vrede- en verzoeningswerk”.

  Enerzijds wordt religie ingezet om vrouwen te weerhouden leidersrollen op zich te nemen. Argumenten die ontleend worden aan religie, worden gebruikt om vrouwen er van te weerhouden publieke en politieke rollen op zich te nemen. Daarnaast worden deze religieuze argumenten gebruikt om maatschappelijke weerstand te creëren tegen vrouwen op leiderschapsposities, zeker ook waar het vraagstukken van oorlog en vrede betreft.

  Anderzijds is bekend dat –wereldwijd- veel activisten (zowel mannen als vrouwen) hun inspiratie, hun hoop en hun doorzettingsvermogen mede ontlenen aan hun religie. Vrouwenvredesactivistes benadrukken daarnaast ook vaak dat religie als bindend en verzoenend element kan bijdragen aan het creëren van eenheid over de verschillen heen.

  Religieuze teksten zijn multi-interpretabel. Binnen alle religies hebben vrouwen en mannen vormen van bevrijdingstheologie, post-koloniale theologie of feministische theologie ontwikkeld, zij hebben deze visies verspreid en hun maatschappelijke acties  hierop gebaseerd. Binnen deze stromingen worden enkele specifieke elementen uit de religie benadrukt: opstaan tegen onrecht van machtigen t.o.v. degenen die maatschappelijk minder macht hebben, gelijkheid van alle mensen en de belangrijke leidersrollen van vrouwen in de opbouw van rechtvaardige en vredelievende samenlevingen.

  Binnen de christelijke theologie hebben vrouwelijke theologes al vijftig jaar van zich laten horen. Toch is hun kennis in vele conflictregio’s (zoals bv. Congo en Kenia) en met name onder vrouwelijke vredesactivistes nog niet breed bekend. In de afgelopen tien jaar zijn ook islamitisch theologes (actieve wetenschappelijke bronnenonderzoeksters) opgestaan die materiaal aandragen vanuit de bronnen van de islam om tot vrouwelijk leiderschap te komen. Zij pleiten voor een moderne en liberale interpretatie van de heilige teksten van de islam. Veel van deze theologes combineren hun studie met actief vredeswerk.

  Omdat deze theologische ideeën nauwelijks worden verspreid, gaan vrouwenvredesactivisten afkomstig uit of wonend in (voormalige) conflictgebieden zoals delen van Indonesië, Sudan, Somalië, Afghanistan en het MENA-gebied, nog gebukt onder de onderdrukkende interpretaties van hun heilige teksten.

  Het Platform VDV heeft (door dit project), in samenwerking met o.a. Nederlandse theologes, deze kennis meer bredere bekendheid gegeven, via lezingen, artikelen, sociale media en in trainingen.

  Hoe zijn we tot dit programma gekomen?

  Tijdens de viering van 24 mei: International Women’s Day for Peace and Disarmament ( Den Haag, 2011) organiseerde het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede een workshop over het thema: religie als bron van inspiratie voor Vrouwelijk leiderschap op het gebied van Vrede en Verzoening. De belangstelling was overweldigend. Eind 2011 werd daarom een expertmeeting met vrouwen uit diverse religieuze en culturele achtergronden georganiseerd, waarvan dit huidige project het resultaat is.

  Women Peacemakers Program (een wereldwijde vrouwen-vredesbeweging, voormalig onderdeel van IFOR) heeft een aantal onderzoeken gedaan over de verwevenheid van oorlog, vrede, religie en vrouwelijk leiderschap (waaronder: Faith-based peacebuilding, the need for a gender perspective).

  In juni 2011 hebben vertegenwoordigers van het Platform VDV in Genève oriënterende besprekingen gevoerd met de voorzitsters van de YWCA (Young Women’s Christian Association) en de WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom). Beide organisaties onderschreven het belang van een programma rondom religie, vrouwelijk leiderschap en vredesopbouw en waren zeer geïnteresseerd in samenwerking bij de uitvoering van het programma wereldwijd. Maar om wereldwijd te kunnen gaan werken, zullen eerst kwalitatief goede lezingen, artikelen en scholingsmodules moeten worden ontwikkeld. Het Platform heeft daarom besloten om eerst een nationaal en daarna pas een breder internationaal programma te ontwikkelen.

  Doelgroep

  De activiteiten zijn gericht op vrouwen en mannen in Nederland die zich verwant voelen met één van de 5 wereldreligies, en/of zich betrokken voelen bij de positie van vrouwen, en/of zich betrokken voelen bij vredeswerk:

  • Vrouwen in vredesorganisaties, in de politiek, in ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijk werksters, studentes.
  • Mannen in politiek en in vredesbewegingen, in religieuze instituten en in ontwikkelingsorganisaties
  • Vrouwen en mannen, vluchtelingen, afkomstig uit (voormalig) conflictregio’s, nu wonend in Nederland: zowel de oudere generatie, als ook hun volwassen kinderen.

  De Trainingen waren specifiek gericht op vrouwen en mannen actief in vredesopbouw en ontwikkelingssamenwerking, waaronder ook jonge allochtone vrouwen afkomstig uit conflictgebieden. De training heeft van 12 t/m 15 september plaatsgevonden in Kontakt der Kontinenten.

  Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

  Anne-Marie Zaat, 06-21866552, annemarie@sundjata.nl